13 DE setembre | 12/09/2004  Ruralcat

Premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de Màquines Agrícoles

La Fira de Sant Miquel de Lleida pretén potenciar la presència d¿equips i serveis innovadors. Per aquesta raó convoca el Premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de Màquines Agrícoles, dotat amb 2.400 euros per al primer premi. Poden participar-hi les firmes expositores que abans del 13 de setembre presentin una sol·licitud de participació.

Maquinària agrícola

Aquestes són les bases del premi: 1. L¿objectiu d¿aquest Premi és distingir les màquines agrícoles i els equips de transport, maneig, classificació i embalatge de productes agrícoles que incorporin avenços en les seves prestacions o una millor protecció dels usuaris. A tal efecte, seran especialment considerats els avenços en el propi disseny i concepció de la màquina, la utilització de nous materials, les aplicacions innovadores d¿automatismes, les tècniques de visió artificial i la robòtica i l¿adopció de criteris d¿enginyeria concurrent i de solucions innovadores destinades a donar compliment a la reglamentació vigent sobre mesures de seguretat de les màquines. 2. Els premis convocats consisteixen en:
¿ Primer premi: 2.400 euros i diploma
¿ Segon premi i Tercer premi: diploma 3. Seran candidates al Premi les firmes expositores de la 50a Fira Agrària de Sant Miquel i del Saló Eurofruit 2004 que abans del dia 13 de setembre de 2004 presentin a les oficines de la Fira de Lleida, la sol·licitud de participació adjunta acompanyada de la documentació descriptiva que creguin oportuna (memòria tècnica, fotografies, catàlegs, certificats de qualitat, ...). Les màquines o equips presentats al Premi no s¿hauran exposat en edicions anteriors dels certàmens esmentats. 4. Un cop finalitzat el període d¿admissió de sol·licituds, el Jurat del Premi es posarà en contacte amb els diferents candidats amb l¿objectiu de valorar directament les característiques de les màquines y equips presentats. 5. El Jurat del Premi estarà integrat per experts designats pels patrocinadors i per la Fira de Lleida. 6. El Jurat podrà declarar el Premi desert en qualsevol de les seves categories. El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic en un acte organitzat per la Fira de Lleida durant la 50a Fira Agrària de Sant Miquel i Eurofruit 2004. En aquest acte les empreses concursants realitzaran una exposició pública de les novetats. 7. Durant la celebració dels certàmens, les màquines i equips que hagin optat al Premi seran exposats obligatòriament en els estands de les empreses candidates. Per la seva part, la Fira de Lleida senyalitzarà aquestes màquines i equips amb indicadors que inclouran els distintius dels patrocinadors del Premi i editarà un dossier de novetats en el que es donarà detall de les seves característiques tècniques que serà lliurat als mitjans de comunicació i al públic visitant que ho sol·liciti. 8. El Premi es lliurarà el dia 3 d¿octubre de 2004, en la cerimònia de clausura de la 50a Fira Agrària de Sant Miquel i del Saló Eurofruit 2004. Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb les bases de la convocatòria o bé posar-vos en contacte amb l¿organització.
Fira de Lleida
Apt. de correus 106
25080 Lleida
Tel. 977 70 50 00
fira@firadelleida.com