MÓN RURAL | 02/07/2014  DAAM/RuralCat

EL Govern invertirà més en el nou PDR 2014-2020

Catalunya incrementa la seva aportació al cofinançament del nou PDR, que passa del 42% al 50%, amb una inversió global de 403 milions d'euros, més aportació que en el període anterior (2007-2013)

Un moment de la reunió de representants del DAAM i la Taula de Concertació Agrària de Catalunya. Font: DAAM

Un moment de la reunió de representants del DAAM i la Taula de Concertació Agrària de Catalunya. Font: DAAM

El Govern de Catalunya ja ha recollit les aportacions del sector agroalimentari, ramader i forestal en diverses reunions i ha acordat les línies estratègiques del nou Pla de Desenvolupament Rural (PDR) per el període 2014-2020 que s’estructuren a partir de quatre grans eixos d’acció: 

  1. Economia i ocupació: fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i les zones rurals
  2. Joves: establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social
  3. Canvi climàtic: promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals
  4. Innovació: estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari

Segons les dades aportades en un comunicat, el nou PDR, que suposarà una inversió global de 810.465.116 d’euros, donarà prioritat a les ajudes vinculades a la millora de la competitivitat i la mitigació el canvi climàtic a les explotacions agràries (plans de millora), la incorporació de joves, els ajuts a les zones desfavorides i de muntanya i l’activació i ordenació del sector forestal, la prevenció d’incendis i el serveis de patrimoni natural i inversions per a la millora de la biodiversitat.

La majoria de les ajudes vinculades a aquests capítols que es consideraran prioritaris en el nou PDR s’incrementen respecte al període anterior de manera significativa en percentatges que van del el 4,5% (cas dels plans de millora, que s’incrementen més del 30 milions), el 3,3% (mesures forestals i de biodiversitat, que s’incrementen en 14milions), el 2,8% (incorporació de joves, que s’incrementa en 10 milions) fins al 1,6 (zones de muntanya i desfavorides, que s’incrementen en 13 milions) respecte al PDR antic. En conjunt, aquestes línies d’ajut suposaran més del 50% del volum total del PDR, i si incloem les mesures agroambientals, suposen més del 67% del total de les ajudes vinculades al PDR.

El conseller d’Agricultura ha remarcat l’esforç que s’ha fet des del Govern per atendre les prioritats del sector incrementant, tot i que moderadament a causa de la precària situació de les finances públiques, les aportacions que fa Catalunya al PDR, en contra del que fa l’Estat. Pelegrí ha denunciat una vegada més “l’ofec econòmic i el bloqueig competencial i de les polítiques adaptades a les especificats de l’agricultura del nostre país i que responguin a les necessitats dels nostra pagesia i ramader per part de l’Estat que vol uniformitzar i buidar les competències exclusives que tenim les Comunitats Autònomes, no per la via legal, on ens emparen la Constitució i l’Estatut, sinó per la via dels fets consumats, a través d’una retallada brutal, del 74% de les aportacions que hauria de fer, que no fa i que comporten una reducció global del 14% del PDR en front de l’anterior, cosa que perjudicarà greument la competitivitat de tot el sector i del conjunt del país”

“Això em sembla gravíssim des del punt de vista del bloc constitucional i també de l’impacte que pot generar en el sector i vist que l’Estat central es desentén totalment del Desenvolupament rural, demanem la supressió de les direccions generals del Ministeri vinculades al desenvolupament rural ”, ha senyalat Pelegrí.
 

Informació relacionada