GRUPS OPERATIUS | 13/05/2020  Ruralcat

Publicades les fitxes dels projectes de Grups Operatius a Catalunya de la convocatòria 2018

A l’apartat de Xarxa-i.cat de RuralCat s’han afegit les fitxes dels 7 projectes de plantejament i redacció de projectes innovadors i els 31 projectes pilot innovadors portats a terme per Grups Operatius en la convocatòria de 2018.

Fitxes de Grups Operatius

En total s'han publicat 38 noves fitxes de Grups Operatius del 2018

A l’oficina de la Xarxa-i.cat s’han publicat 38 noves fitxes corresponents a les iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors i projectes pilot innovadors portats a terme per Grups Operatius, d’acord amb l’Ordre ARP/96/2016 de 27 d’abril.

A continuació, es relacionen les iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors:

 • Creació de Grup Operatiu per a la innovació i optimització de la gestió de regadiu en el sector vitivinícola
 • Aproximació de la productivitat de zones de pastura des d'una vessant multifuncional: gestió silvícola, gestió ramadera, gestió d'hàbitats i prevenció d'incendis
 • MICROPACK: Ecodisseny d'embalatges per a la comercialització de microbrots vius
 • Nous sistemes i processos de valorització, concentració i comercialització de la fusta de pollancre
 • Estudi tècnic i econòmic per a la creació d'una planta de biogàs utilitzant residus d'un escorxador de porcí i estratègies innovadores per a la posterior utilització dels gasos generats
 • Nous procediments per a la detecció primerenca dels precursors del 2,4,6 tricloroanisol o TCA a nivell de finca forestal, un defecte sensorial que afecta als taps de suro
 • TIOdeCamp: Tortó i Oli de Camelina premsat en fred

Aquí es relacionen els projectes pilot innovadors:

 • Increment de polifenols en Oli d'oliva verge extra produït a les terres de Lleida
 • BEEFCOMPOST: Optimització del procés de compostatge de fems de boví d'engreix
 • Avaluació i validació de sistemes de desinfecció alternatius al hipoclorit de sodi en indústries de IV Gamma
 • Millora de la qualitat de productes carnis amb sensors òptics on-line
 • Classificació automàtica de préssec i nectarina segons estat de maduresa mitjançant tecnologia no destructiva
 • VALACTICAT: projecte pilot per a la valorització del sèrum lacti en indústries alimentàries catalanes
 • Innovant amb vins aromatitzats, destil·lats i licors a les cooperatives vitivinícoles: una gran oportunitat per obrir i enfortir nous ninxols de mercat
 • "INKING" en préssec. Causes i solucions
 • Innovació en planta ornamental: del cultiu al client final amb tecnologia blockchain
 • Comunicació efectiva de la integració vertical com estímul al consum de productes primaris locals (think-local)
 • ALMON: claus per millorar el maneig de la moniliosi en ametller
 • Control de Myzus cerasi en cirerer, mitjançant biodiversitat funcional (ús de serveis ecosistèmics)
 • AGRICOOP BIGDATA: processament intel·ligent de dades d'utilitat en els processos productius de les cooperatives
 • Sistemes innovadors per a classificar de manera objectiva productes carnis o preparats carnis
 • EMBOCHEESE: desenvolupament de nou concepte de formatge embotit i optimització del procés de maduració
 • Automatització de tall de carn o derivats carnis per a evitar accidents laborals i millorar productivitat i higiene
 • Control de Monilinia spp. i Rhizopus spp. en fruita de pinyol mitjançant noves estratègies que no deixin residus en el moment de la collita
 • Estudi del cicle de l'aigua en explotacions ramaderes porcines i desenvolupament de nous mètodes per a la seva utilització
 • Selecció de duroc per a un model productiu de carn de porc tradicional i diferenciada (rodapork)
 • Desenvolupament i validació d'una gamma de productes alimentaris (iogurts amb adaptació reològica i suplement calòric i proteïc per ancians amb disfàgia orofaríngia
 • Maduració: optimització del sistema de maduració de carn de boví, basat en la selecció de matèria primera més idònia i la monitorització a temps real de les condicions de la cambra
 • Foment de la producció d'ordi, blat de moro, userda i oleaginoses en producció ecològica per a l'alimentació dels animals
 • Pernils sense additius
 • Estratègies sectorials per a la prevenció de la caudofàgia i per evitar l'escuat rutinari en porcí
 • WELBEEF: creació de pautes de maneig durant el pre-sacrifici de vedells per millorar el benestar i reduir la incidència de dfd i petèquies
 • Increment del rendiment productiu i econòmic del cultiu de cirerer mitjançant nous sistemes d'arquitectura
 • GO COLOR 4.0
 • Q-OLOR: estratègies per obtenir carn de porc lliure d'olor sexual
 • 5-PROTEG: aliments de 5a gamma amb base de proteïna càrnia per a la gent gran
 • Diversificació del cultiu de bolets comestibles amb noves espècies autòctones
 • Millora de la gestió tècnic-econòmica de les explotacions ramaderes extensives del pirineu català, mitjançant l'ús de sistemes de geo-localització i monitorització dels animals

També hi trobareu les versions de cada projecte en castellà i anglès i una llista dels anteriors projectes pilot innovadors del 2017, 2016 i 2015.

 Els Grups Operatius consisteixen en l’associació de diversos socis (entitats o empreses) amb interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i pràctic. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la seva constitució i redacció del projecte comú o per l’execució d’un projecte pilot innovador. Cada any, es convoquen ajuts als Grups Operatius i es publiquen els resultats dels projectes finançats.

Xarxa-i.cat, la Xarxa de Innovació agroalimentària i rural de Catalunya, trobareu més informació sobre les diferents convocatòries i resultats, tant a l’espai dels Grups Operatius  com al cercador de resultats dels projectes.

Font: RuralCat

Informació relacionada