SANITAT ANIMAL | 07/09/2004  Ruralcat

El MAPA elevarà dels 24 als 30 mesos l¿edat del test obligatori per detectar EEB

El Ministeri d'Agricultura elevarà de 24 a 30 mesos l'edat dels bovins per a l'aplicació obligatòria del test de detecció de l¿Enfalopatia Espongiforme Bovina (EEB), segons informa Efeagro. A més, el MAPA i la Universitat de Saragossa col·laboraran en el perfeccionament de tècniques de detecció de les EET.

Laboratori

Foto: MAPA

Segons el projecte d¿ordre ministerial per modificar el Reial decret pel qual s¿estableix i es regula el Programa Integral coordinat de vigilància i control de les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles (EET) dels animals, també s¿eliminarà el certificat veterinari per als animals menors de 24 mesos, encara que es manté com obligatòria la guia veterinària tradicional. Això suposa que el 85 per cent del total dels animals quedaran exempts de l'aplicació del certificat. Per als animals majors de 24 mesos se substitueix el certificat per una declaració del responsable o titular de l'explotació ramadera juntament amb una certificació sanitària. Les fórmules que s'estableixen per a la declaració serien "no presenten signes externs anormals de nerviosisme", "no han estat tractats amb medicaments no autoritzats ni amb substàncies prohibides" o "no han estat tractats amb medicaments autoritzats, o si ho han estat s'han respectat els terminis d'espera prescrits". Pel que fa a la certificació sanitària, l'esborrany assenyala que s¿haurà d¿incloure que els animals procedeixen d'una explotació on no s'ha declarat un focus d¿EET o està extingit, que els animals no procedeixen d'una explotació en la qual s'ha declarat alguna malaltia de les de declaració obligatòria o que no pateixen simptomatologia compatible amb EET. El sector havia demanat aquesta modificació fa temps ja que "en els últims anys no s'ha registrat a Espanya cap cas positiu de menys de 40 mesos". Perfeccionament de tècniques de detecció de les ETT
D'altra banda, el Ministeri d'Agricultura i la Universitat de Saragossa, seu del Centre Nacional de Referència de les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles, han signat un Conveni de Col·laboració per dur a terme actuacions relacionades amb el diagnòstic, seguiment i formació continuada sobre les EET. Es perfeccionaran les tècniques de detecció d'Encefalopaties Espongiformes Transmissibles i es desenvoluparan cursos i seminaris, no només per als professionals que treballen en el diagnòstic i identificació de les malalties, sinó també per a ramaders. El MAPA aportarà 218.000 euros per al finançament d'aquestes activitats mentre la Universitat de Saragossa destinarà 89.541 euros, a més dels equips i instal·lacions necessàries.

Informació relacionada