POLÍTICA AGRÀRIA | 14/07/2014  RuralCat/DAAM

El Ple del Parlament aprova 20 resolucions per al món rural

El 5è debat monogràfic sobre el món agrari al Parlament de Catalunya ha acabat amb l'aprovació de 20 resolucions que contenen un centenar d'acords, i que tenen com a objectiu global potenciar el desenvolupament rural, el progrés del sector agrari i pesquer i la competitivitat.

El conseller Pelegrí i el rpesident mas durant el 5è debat monogràfic sobre el món agrari al Parlament de Catalunya. Font: Parlament de Catalunya

El conseller Pelegrí i el rpesident mas durant el 5è debat monogràfic sobre el món agrari al Parlament de Catalunya. Font: Parlament de Catalunya

La setmana passada va tenir lloc el debat monogràfic d’Agricultura al Parlament de Catalunya, en el qual s’han repassat els principals indicadors del sector i el balanç del compliment dels acords de l’anterior debat monogràfic (abril 2010) i han exposat les polítiques que ha desenvolupat el Govern durant aquests darrers 4 anys per impulsar l’activitat econòmica i la competitivitat del sector agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya.

Així mateix, han exposat els reptes i oportunitats que comporta la conjuntura socio-política i econòmica actual i, sobretot, els requeriments i exigències que planteja el nou escenari de la política agrària i pesquera de la Unió Europea per al període 2014-2020.

En aquest sentit, el conseller Josep Maria Pelegrí va defensar que el model de regionalització de la nova PAC imposat per l’Estat ha estat clarament lesiu per a Catalunya, ”no pot ser que un pagès català rebi la meitat que un de les resta d’Espanya, o un terç del que reben els alemany”. Per això, va anunciar el conseller, Catalunya demanarà la revisió del model el 2015, especialment pel que fa als ajuts a la fruita seca i a l’olivera, els drets de la vinya i els ajuts a la fruita que rep un tracte clarament discriminatori.

Pel que fa al model de política pesquera que ens imposa Brussel.les, que deixa fora els ajuts més del 90% de la flota catalana de proximitat, el Govern reclamarà a l’Estat una participació més equitativa del Fons Europeu de la Pesca pel proper període de programació més d’acord amb el pes específic que té el sector català dins el conjunt de l’Estat i que és molt superior al 3% de participació durant el període 2013-2016.

 

Principals temes


El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha volgut destacar que les resolucions aprovades estan vinculades als següents temes i polítiques:

1. Facilitar i fer viable la vida en el món rural i pesquer

 • Facilitats per a l’accés a l’habitatge per a joves en petits nuclis rurals
 • Ampli paquet de mesures contra els robatoris al camp
 • Pla de camins rurals coordinant l’acció de les diferents administracions implicades
 • Tenir present la mobilitat agrària en la planificació de xarxes viàries
 • Dinamitzar el litoral català i el sector pesquer
   

2. Innovació, transferència i formació


Analitzar l’oferta formativa al món rural, en especial d’FP, que existeix al territori, analitzar les necessitats i apostar per implementar la formació en aquells àmbits, sectors i estudis lligats al territori per implementar, per al curs acadèmic 2015-2016, una oferta formativa al món rural, en especial d’FP, adequada a la realitat socioeconòmica del territori.

 • Promoure acords amb les universitats catalanes i els centres educatius per fer formació a distància.
 • Potenciar l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel•ligent de Catalunya amb l’objectiu de desenvolupar les tecnologies de la informació i la comunicació en la producció agrícola i ramadera incloses en un dels àmbits sectorials líder (àmbit alimentari) que preveu l’estratègia catalana del RIS3CAT.


3. Regulació de mercats

Impulsar tots aquelles instruments que permetin que el productor sempre pugui rebre un preu per sobre del preu de cost:

 • Presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actualització de la regulació de les llotges, cordi de bones pràctiques comercial i agràries i altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats.


4. Internacionalització

 • Realitzar les actuacions necessàries per a incrementar la presència de Catalunya en les institucions europees del sector agroalimentari, en les xarxes les europees ja existents.
 • Enfortir la Promotora d’Exportacions Catalanes, Prodeca, i dotar-la en els propers pressupostos dels recursos econòmics i de personal adients per a desenvolupar i executar amb més eficàcia els objectius d’acompanyament a l’empresa agroalimentària i de posicionament internacional de la Catalunya agroalimentària.5. Biodiversitat i dinamització del sector forestal

 • Establir protocols de prevenció i lluita contra espècies invasores.
 • Desenvolupar una gestió eficient de la fauna salvatge, així com desplegar la normativa referent a la comercialització de carn de caça.
 • Crear la “marca de productes dels parcs naturals” per fomentar el seu consum, i reconèixer el seu paper en la conservació dels espais.
 • Promoure la generació de conreus en mosaic, adequats per a millorar l’eficiència de la prevenció d’incendis i l’augment de la biodiversitat.
 • Promoure la gestió activa de les masses forestal i la multifuncionalitat del bosc.


Aplicar i consolidar el recentment aprovat Pla General de Política Forestal.


6. Simplificació de l’Administració agrària

 • Modernitzar els canals de comunicació entre l’administració agrària i el ciutadà per accedir de manera àgil a la informació que li afecta
 • Potenciar la declaració responsable per tal de substituir l’aportació de documentació per part dels interessats en un procediment administratiu, sempre que sigui possible.
 • Facilitar els tràmits als ciutadans mitjançant la comunicació prèvia, l’eliminació de registres administratius i el foment de l’administració electrònica.


El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Ma Pelegrí ha fet una “valoració positiva del resultat del debat, malgrat les crítiques que ens ajuden i estimulen a treballar més i millor pel nostre sector agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya, i ha expressat la voluntat del Govern de continuar treballant en la línia que s’ha portat fins ara per acordar i consensuar amb el sector aquelles polítiques i prioritats que l’ajudin a potenciar el desenvolupament rural i a millorar el progrés, el benestar i la qualitat de vida al mon rural”.