FERTILITZACIÓ I SEMBRA | 05/09/2004  Ruralcat

Recomanacions d¿adobat i dates de sembra del panís

El passat dia 26 d¿agost de 2004 va tenir lloc a Gimenells (Segrià) la Jornada de camp ¿Fertilització mineral i orgànica. Dates de sembra de blat de moro¿. A la jornada va assistir un centenar de persones, entre tècnics i agricultors, que van poder escoltar les recomanacions dels expert per a l¿adobat del blat de moro i les seves dates de sembra.

Moment de la jornada

DARP

La presentació de la jornada va anar a càrrec de la Sra. Montserrat Gil Bernabé, directora a Lleida dels Serveis Territorials del DARP. També va intervenir la Sra. Pilar Berenguer, del Centre UdL-IRTA, el Sr. Jaume Boixadera del DARP i el Sr. Jaume Lloveras del Centre UdL-IRTA.
De l¿exposició feta pels ponents es poden extreure les següents recomanacions d¿adobat i dates de sembra del panís:
Per un adobat nitrogenat del panís amb adob mineral
Partint de més de 10 anys d¿assaigs amb blat de moro al Pla de Lleida es veu que:
 • Les dosis d¿adobat tradicionalment recomanades, de 250-300 kg N/ha, moltes vegades són excessives.
 • Segons l¿antecedent del cultiu, en molts llocs i en molts anys 100 kg N/ha són suficients. Depenent del cultiu antecedent caldrà augmentar o disminuir aquesta dosi. (veure figura 1)

 • Figura 1

  Figura 1.- Resposta productiva del panís amb diferents dosis fertilitzants

 • És necessari fer una anàlisi del contingut de nitrats al sòl cada cert temps per tal de revisar si s¿està fertilitzant correctament.

 • Per un adobat nitrogenat del panís amb purins
  Els purins poden ser suficients per obtenir bons rendiments en panís i poden substituir totalment l¿adobat, incloent també el fòsfor i el potassi. Segons la dosi i la producció caldrà aportar una petita cobertera.
  Dates de sembra del panís
  Inicialment no és justificable avançar molt la data de sembra, ja que no s¿incrementen ni la producció de farratge ni la de gra.
  La cloenda de la Jornada va anar a càrrec del Sr. Salvador Puig, Director General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, que va destacar la necessitat de gestionar correctament les aportacions de nitrogen al sòl i la correcta aplicació dels purins com a adob nitrogenat.
  Per més informació sobre aquest tema poseu-vos en contacte amb: asara.darp@gencat.net o amb jaume.lloveras@irta.es