MÓN RURAL | 16/07/2014  RuralCat/DAAM

Enguany 10 projectes Leader rebran 1,6 milions

Aquesta setmana s'ha celebrat l'acte de signatura i lliurament dels convenis Leader 2014, que tenen com a beneficiaris els 13 Grups d'Acció Local i presenten projectes de temàtiques molt diverses, com joves rurals, energies renovables, valorització dels productes agroalimentaris, i responsabilitat social empresarial, entre altres.

La signatura d'un dels convenis. Font: DAAM

La signatura d'un dels convenis. Font: DAAM

El 10 projectes aprovats, amb un import total d’ajut d’1,16 milions d'euros (amb un cofinançament en el 55% per part del FEADER) i que es regeixen pels principis d’innovació i efecte demostratiu, han de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural, han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements i recursos humans i materials, entorn l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels grups Leader i donar un valor afegit al Leader de Catalunya.

Els projectes són:

  • Gestió Sostenible Rural

Temàtica: Consolidar la Responsabilitat Social com a eix estratègic del model de desenvolupament socioeconòmic territorial, implicant i alineant a les empreses i a tots els agents territorials cap a un mateix repte comú: la sostenibilitat o construcció de territoris intel•ligents (Territoris Smart).

El projecte està coordinat pel grup Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Garrotxa, Nord de l’Alt Empordà i altres municipis d’Osona i del Pla de l’Estany, amb la participació dels altres 12 grups.

 

  • Gustum

Temàtica: Fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al territori i de la seva sinergia amb la restauració, el turisme i el comerç.

El projecte està coordinat pel grup Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell, amb la participació dels altres 12 grups

 

  • Energia i Forest

Temàtica: Catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts pròpies, especialment la biomassa, implicant per l’assoliment d’aquest objectiu als principals agents de desenvolupament de les zones rurals de Catalunya.

El projecte està coordinat pel grup Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, amb la participació dels altres 12 grups.

 

  • Odisseu

Temàtica: Programa per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural, amb l’objectiu de fomentar el retorn del capital humà format en les universitats a les zones rurals d’origen, mitjançant el contacte i la implicació dels principals agents que coincideixen en la seva transició, universitats, centres de formació, empreses locals, institucions i administracions.

El projecte està coordinat pel grup Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, amb la participació dels altres 12 grups.

 

  • Vinet.cat

Temàtica: Millora del medi ambient, generació d'ocupació associada a la millora mediambiental, posada en valor del medi rural a través del foment de pràctiques que mitiguin l'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en el sector vitivinícola, amb la definició d’una metodologia estandarditzada per mesurar la petjada de carboni en tot el procés d’elaboració del vi.

El projecte està coordinat pel grup Consorci Leader Priorat – Baix Camp, amb la participació dels altres 8 grups.

 

  • Masies Sostenibles

Temàtica: El projecte incideix en la sostenibilitat de l’hàbitat dispers que caracteritza el territori, on la seva icona és la masia; amb el projecte es desenvoluparan accions dirigides a millorar aspectes relacionats amb la gestió energètica, urbanística, constructiva i social de les masies

El projecte està coordinat pel grup Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, amb la participació dels altres 8 grups.

 

  • Fem Parc

Temàtica: el projecte vol fomentar el desenvolupament socioeconòmic dels parc naturals de les zones Leader i de les seves zones d’influència, més enllà de la gestió en termes de protecció i conservació, treballant per la dinamització de l’ús d’aquests espais a partir de plans de desenvolupament sostenible que compatibilitzin la conservació amb el desenvolupament econòmic i turístic.

El projecte està coordinat pel grup Consorci per al Desenvolupament Rural Pallars - Ribagorça, amb la participació dels altres 5 grups.

 

  • Empren Rural

Temàtica: el projecte es basa en una prova pilot per sensibilitzar l’emprenedoria en els territoris participants, millorar l’acompanyament de l’emprenedor en el procés de creació i expansió de l’empresa, formar equips tècnics en els grups Leader per al foment de l’emprendria i preparar espais per fomentar-la.

El projecte està coordinat pel grup Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia, amb la participació de 3 grups més.

 

  • Esporttour

Temàtica: el concepte esporttour, combina dos termes, el turisme i la mobilitat. Amb el projecte es vol inventariar, potenciar i dinamitzar els esdeveniments i les activitats esportives que es desenvolupen a les zones rurals de l’àmbit territorial del Leader.

El projecte està coordinat pel grup Consorci de Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, amb la participació de 6 grups més.

 

  • Cowocat Rural

Temàtica: el projecte vol desenvolupar una metodologia de dinamització del coworking en zones rurals, agafant com a referència aquelles ja existents en els espais de coworking de zones urbanes i també vol crear una plataforma en línia que agrupi tots els espais de coworking de les zones rurals, que serveixi de suport als gestors i usuaris d’aquests espais.

El projecte està coordinat pel grup Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, amb la participació de 8 grups més.