GESTIÓ FORESTAL | 05/09/2004  Ruralcat

La FAO fa una crida a la participació de les comunitats per reduir els incendis

La participació de les comunitats locals en la gestió dels boscos és decisiva per reduir els incendis forestals i facilitar-ne el control. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), el 95 per cent dels incendis forestals registrats al món són provocats per diverses activitats humanes.

Incendi forestal

"Si els humans són els principals responsables dels incendis forestals, la prevenció i el control ha d'involucrar les comunitats locals", va afirmar Mike Jurvelius, especialista de la FAO en incendis forestals. Entre els factors que contribueixen a desencadenar incendis forestals en àrees rurals destaquen l'ús incontrolat del foc per part dels agricultors, la crema de boscos i pastures per dedicar les terres a cultius, la recerca d'espais per a la caça i la piromania. No obstant això, alguns ecosistemes forestals són compatibles amb el foc i, fins i tot, se¿n beneficien. L¿any 2002, el foc va destruir més de 350 milions d'hectàrees de bosc i pastures al món i, a Europa, gairebé 700.000 hectàrees de bosc i matolls van ser arrasades pel foc l'any 2003, segons el Global Fire Monitoring Center, centre d'avaluació mundial d'incendis. Mesures legals i cooperació internacional
La FAO recomana que cada país analitzi la seva situació en relació als incendis i desenvolupi una estratègia per prevenir i gestionar els seus incendis forestals. En molts països, les comunitats locals no són capaces per si mateixes de controlar grans incendis pel que es fa necessària la intervenció d'agències provincials o nacionals. En alguns països, aplicar les lleis contra piròmans de manera més estricta és part de la solució. En altres països, és necessari portar a terme campanyes de sensibilització, especialment en àrees urbanes confrontants amb el bosc. També poden ser necessàries noves mesures de control i centres per a crides d'emergència on comunicar eventuals focus d'incendi. No obstant això, malgrat les obligacions legals que reclamen la participació de les comunitats locals en la gestió dels focs, en molts països no s'ha aconseguit involucrar les comunitats. Segons la Fao, això pot ser degut a la falta d'influència de les poblacions d'àmbit rural sobre els planificadors i els responsables polítics. La FAO també promou la cooperació internacional entre els països que més pateixen amb els incendis. En aquest sentit, l'organització ha desenvolupat unes directrius perquè els països estableixin acords d'assistència mútua per respondre a les emergències del foc i per intercanviar recursos. Aquests acords poden ser bilaterals, regionals i també a nivell global.