NOVES TECNOLOGIES | 02/09/2004  Ruralcat

Conferència sobre la presència d¿empreses del sector agroalimentari a Internet

Els professors Fernando Polo Garrido, Juan F. Juliá i Gabriel Garcia Martínez, de la Universitat Politècnica de València presentaran la conferència ¿Anàlisi Empírica de la informació divulgada mitjançant Internet per les empreses del sector agroalimentari¿ a la jornada inaugural del V Congrès d¿Economia Agrària, a Santiago de Compostel·la.

Segons els autors, ¿l¿aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació té un paper cada vegada més rellevant ¿, en el context actual del mercat, sobretot al sector agroalimentari.
A la seva conferència incideixen en què en l¿estudi de la cadena alimentària pren cada vegada més importància l¿anàlisi dels interessos del diferents agents socioeconòmics que hi estan relacionats. En aquest context, els sembla rellevant l¿ús d¿Internet que les empreses del sector facin en la divulgació de la informació empresarial.
Per al seu estudi, els tres investigadors han analitzat la informació dels 50 primers grups empresarials del sector, partint de les dades del l¿anuari Alimarket 2003, que inclou les majors empreses segons el seu volum de vendes. Analitzen en particular, informació genèrica i financera de les empreses, per a clients i proveïdors, i identifiquen algunes característiques específiques dels seus webs.
En l¿arxiu PDF adjunt podeu trobar la informació sobre aquesta conferència.