ALIMENTACIÓ | 22/07/2014  DAAM

La carn de vacum catalana es pot consumir amb la màxima seguretat

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha confirmat que els productes catalans etiquetats com a carn de vacum no contenen cap tipus de presència d'ADN equí.

Cambra frigorífica amb carn. Font: DAAM

Cambra frigorífica amb carn. Font: DAAM

Aquests resultats corresponen al segon Pla coordinat de control per establir la prevalença de pràctiques fraudulentes en la comercialització de determinats aliments que ha dut a terme el Ministeri.

D’aquesta manera, es confirma que els productes catalans envasats destinats al consumidor final o a les col·lectivitats comercialitzats o etiquetats com a carn de vacum no contenen carn de cavall no declarada en l’etiqueta o embalatge.

A través d’aquests controls, es tracta de garantir les Bones Pràctiques de producció, transformació i comercialització, i, en definitiva, la seguretat alimentària de la població.