SANITAT VEGETAL | 31/08/2004  Ruralcat

El DARP ha enviat 13.389 SMS amb avisos fitosanitaris

El Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) ha realitzat l'enviament gratuït de 98 avisos fitosanitaris durant els mesos de març, abril, maig, juny, juliol i agost als usuaris de RuralCat.

A la sortida de l'hivern, coincidint amb l'inici del període vegetatiu, el DARP va engegar a través de RuralCat el servei d'avisos urgents per e-mail i mòbil telefònic (SMS). Aquest servei ha tingut una acceptació excel·lent entre els pagesos i s'ha traduït en un important increment d'usuaris del portal. A finals d'agost, RuralCat disposa de 3.000 inscrits, dels quals més de 1.000 són destinataris del servei d'avisos SMS. D'aquests usuaris, un 43% són agricultors i un 14% assessors (enginyers tècnics agrícoles i enginyers agrònoms). RuralCat ha efectuat la difusió urgent dels avisos fitosanitaris generats per les Estacions d'Avisos del Servei de Sanitat Vegetal (La Tallada d'Empordà, Lleida, Móra la Nova, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Tortosa i Castelló d'Empúries) sobre motejat (33 avisos emesos), míldiu de la vinya (64 avisos emesos) i mosca de la fruita (1 avís emès). El motejat és una malaltia produïda per fongs del gènere Venturia que afecta varietats de perer i pomera molt esteses a Catalunya. Igualment, el míldiu de la vinya pot produir importants pèrdues de producció en anys en els que es donen les condicions favorables d'atac. En ambdós casos, es tracta de períodes amb precipitacions o elevada humitat ambiental acompanyada de temperatures moderades. Les pluges enregistrades aquesta primavera passada han comportat que es donessin arreu de Catalunya i de forma reiterada les condicions favorables per l'atac de motejat i míldiu. Solament els tractaments preventius realitzats en el moment oportú poden evitar els danys sobre la producció. La vigilància permanent per part de les Estacions d'Avisos juntament amb la ràpida transmissió de l'avís (e-mail i SMS) són factors claus de l'èxit en les actuacions de prevenció d'aquestes malalties. En la propera campanya 2005, el DARP personalitzarà el servei. Més enllà de ser un servei ajustat a la comarca, el propi usuari podrà triar l'estació i el tipus de cultiu sobre el qual vol rebre l'avís.