SANITAT VEGETAL | 30/08/2004  Ruralcat

S¿estableixen mesures contra la mosca mediterrània de la fruita

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ha establert mesures obligatòries per lluitar contra la plaga de la mosca mediterrània de la fruita, que afecta els cítrics i altres arbres fruiters. Les zones amb més incidència d¿aquesta plaga són les comarques del Baix Ebre i el Montsià, on els pagesos han de prendre mesures especials per evitar la seva propagació.

Préssec afectat per la plaga

D'acord amb el Reial Decret 461/2004 que declara d'utilitat pública la prevenció i lluita contra la plaga de la mosca mediterrània de la fruita, el DARP ha establert aquestes mesures. Així ho reflecteix el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) del dia 30 d¿agost d¿enguany.
Segons el Servei de Sanitat Vegetal del DARP, aquesta plaga ¿és molt perillosa, sobretot de cara a l¿exportació de cítrics. Als Estats Units, per exemple, és un plaga de quarantena i és molt important tenir la seguretat que la fruita n¿està exempta, ja que en cas contrari no podria entrar a aquest país¿.
Les mesures obligatòries que s¿han de prendre
Per lluitar contra la plaga de la mosca mediterrània, el DARP ha establert l¿obligació, a tot el territori de Catalunya, d¿arrencar les plantacions regulars abandonades de cítrics i fruiters de pinyol i de llavor hostes de la plaga.
Segons publica el DOGC, els pagesos de les zones que per Resolució determini el Director General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries hauran de prendre, a més a més, les següents mesures obligatòries:
  • Captura massiva d¿adults amb trampes ¿ esquer proveïdes d¿atraients adequats.
  • Recollida de fruits abandonats a l¿arbre i la retirada o la destrucció, per aixafat o picat, dels fruits que hi hagi a terra. Aquesta mesura serà obligatòria a les zones on es dugui a terme la captura massiva.

Aquestes mesures només afectaran les plantacions de cítrics de determinats municipis de les comarques tarragonines de Baix Ebre i Montsià, i el DARP preveu el finançament parcial de l¿aplicació de les esmentades mesures obligatòries.
A més a més, als cítrics de Baix Ebre i Montsià, el DARP preveu realitzar novament tractaments aeris per tal de rebaixar les poblacions de la plaga i mantenir-les controlades. Aquests tractaments, que es realitzen bàsicament amb helicòpter amb passades molt amples, es faran entre mitjans de setembre i finals d¿octubre amb insecticida barrejat amb proteïna hidrolitzada. Aquest sistema atrau la mosca fins on hi ha l¿insecticida.
A les altres comarques catalanes, el Servei de Sanitat Vegetal en col·laboració amb les ADV, efectua enguany un seguiment acurat de les poblacions de la plaga així com experiències per cercar els models de trampes i atraients més adients pel seu control no químic.
Per tal de seguir l¿evolució de la plaga de la mosca mediterrània de la fruita us recomanem que consulteu el Avisos Recents del servei de Sanitat Vegetal de RuralCat, on anirem actualitzant la informació de les Estacions i Subestacions d¿Avisos Fitosanitaris de Catalunya.
També podeu consultar el dossier sobre la plaga de la Mosca Mediterrània de la fruita.