GESTIÓ FORESTAL | 18/05/2020  Ruralcat

Publicat el document de conclusions finals del 4t Taller d’Innovació Forestal

El passat 15 i 16 de gener es va celebrar a Florència el Quart Taller d'Innovació Forestal, coincidint amb la conferència de cloenda del projecte H2020 ROSEWOOD. El taller té com a objectiu estimular intercanvis entre experts i professionals forestals de tota Europa.

Fusta

Aquest projecte ha consolidat una Xarxa europea per a la transferència de bones pràctiques i innovacions en la mobilització sostenible de la fusta

Ja està disponible el document que recull les conclusions finals del Quart Taller d'Innovació Forestal, que es va celebrar el passat mes de gener a Florència coincidint amb la conferència de cloenda del projecte H2020 ROSEWOOD i que va comptar amb la participació catalana de l’IRTA i el CTFC.

Aquest projecte ha consolidat una Xarxa europea per a la transferència de bones pràctiques i innovacions en la mobilització sostenible de la fusta, facilitant la interconnexió i el diàleg entre professionals, experts, polítics i empresaris.

El Taller d'innovació Forestal és un esdeveniment bianual que té com a objectiu estimular intercanvis entre experts i professionals de tota Europa amb interès en els ecosistemes d’innovació regionals i locals dedicats al bosc i a la silvicultura. 

En el taller es treballen quatre àrees temàtiques: gestió dels impactes relacionats amb el canvi climàtic; donar suport a la mobilització de la fusta i la biomassa; recolzar la prestació de serveis dels ecosistemes i millorar els mètodes i les eines de gestió sostenible dels boscos.

Per a més informació sobre el Taller i el projecte ROSEWOOD, es pot consultar aquí: https://www.foreste.info/

Font: RuralCat