31 D'AGOST | 30/08/2004  Ruralcat

Jornada de camp d¿assajos d¿arròs

El proper 31 d¿agost tindrà lloc a l¿Estació Experimental de l¿IRTA a l¿Ebre (Amposta) una jornada de camp d¿assajos d¿arròs per tal de difondre tota la tasca científico-tècnica que s¿està efectuant al delta de l¿Ebre relacionada amb la producció arrossera.

Jornada de camp d¿assajos d¿arròs

A les 8:00h està prevista l¿arribada a l¿Estació i el lliurament de la següent documentació:
 • Assaig d'avaluació agronòmica de noves varietats d¿arròs de l¿OEVV (22 varietats).

 • Estudi de la susceptibilitat varietal a Pyricularia grisea.

 • SPAD: una possible eina de diagnosi nutricional.

 • Assaig de flux genètic cap a l¿arròs salvatge on s¿aplicaran diverses tècniques agronòmiques de control.

 • Assaig de retard en el tractament per al control de la pyricurialosi.

 • Avaluació de sistemes d¿aplicació terrestre de fungicides.

 • Assaig de nous productes per al control químic de malalties.

 • Els tècnics responsables són les Sres. Tula Llorach, Rita Moya i M. del Mar Cátala, de l¿IRTA / Estació Experimental de l¿Ebre, Srs. Enric Melé i Quima Messeguer, de l¿IRTA / Centre de Cabrils, i Srs. Enric Matamoros i Gemma Galimany, del Servei de Sanitat Vegetal de les Terres de l¿Ebre del DARP. A les 10.30h sortirà un autocar cap a Sant Jaume d¿Enveja i, a les 11:30h, el Sr. Jaume Almacellas, de Sanitat Vegetal de Lleida del DARP farà una conferencia sobre el Control de malalties en el conreu de l¿arròs. Tot seguit, a les 12:00, sortirà l¿autocar cap a Illa de Riu per visitar els camps d¿assajos d¿adobat de nitrogenat de l¿IRTA amb la Sra. Maria del Mar Cátala, de l¿IRTA/Estació Experimental de l¿Ebre:
 • Assaig de nous fertilitzants en arròs adaptats a les mesures agroambientals.

 • Eficiència de l¿adobat nitrogenat amb les varietats Fonsa i Montsianell.

 • Per tal de poder organitzar els desplaçaments pels diferents camps en autocar cal confirmar l¿assistència al més aviat possible als telèfons 977 26 70 26 ó 977 26 76 87. Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el tríptic de la jornada o bé posar-vos en contacte amb l¿organització.
  IRTA / Estació Experimental de l¿Ebre
  Ctra. Balada, s/n
  43870 Amposta
  Tel. 977 26 70 26
  tomas.fosch@irta.es
  mar.catala@irta.es
  Oficina Comarcal del Montsià
  C. Corsini, 1 (cantonada Torreta)
  43870 Amposta
  Tel. 977 70 25 07
  amontsia.darp@gencat.net
  Oficina Comarcal del Baix Ebre
  Pl. Alfons XII, 7, 4t 2a
  43500 Tortosa
  Tel. 977 44 11 40
  abebre.darp@gencat.net
  Assessorament Rural i Innovació Tecnològica
  Av. Catalunya, 50
  43001 Tarragona
  Tel. 977 25 04 12
  anton.ballve@gencat.net