FRUITA | 29/07/2014  RuralCat

Acord per fer front a la problemàtica de la fruita de pinyol

A finals de setmana es poden produir les primeres retirades al suc, segons les pricipals associacions de produtors

Préssecs. Font: DAAM

Préssecs. Font: DAAM

L'Asociació Empresarial de Fruita de Catalunya, l'Associació Agrària de Joves Agricultors, la Unión de Pequeños Agricultores, els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya han fet públic l’acord a que han arribat indústria i beneficència per a fer efectives les retirades al suc acordades juntament amb l’Administració i les Organitzacions de Productors de Fruita i Hortalissa.

Aquestes retirades es faran efectives amb el pagament en espècie del cost de transformació i envasat amb una correlació de 11 a 1. És a dir, per cada kg de suc que sortirà de la indústria cap a beneficència, el sector en lliurarà 11. Aquesta fruita serà pagada íntegrament per Europa a 26,9 cèntims d’euro per kg.

L’acord de pagament en espècie, llargament reclamat pel sector, dotarà al mecanisme de més autonomia i facilitat d’aplicació gràcies a regular la via en que es financia la transformació.

El Ministeri d’Agricultura ha fixat en 10 milions de kg el volum de retirada per aquesta via per tal de no distorsionar la lliure competència en el comerç del suc transformat. Tot i que, aquesta xifra es podria revisar a petició del sector.

El sector fruiter està convençut que amb aquesta mesura el mercat reaccionarà a l’alça i es recuperaran els preus.

Segons les darreres informacions el FEGA i el SERMA ja han aprovat tot el procediment i en dos o tres dies, a finals de setmana, es podrien començar a signar contractes entre el Banc dels aliments i les indústries transformadores.

Pel que fa als motius del que ha passat aquesta campanya de fruita de pinyol, es podria parlar de confluència de dos factors claus que han empès el preu cap avall, d’entrada un avançament sense precedents de fins a 15 dies en la campanya que van posar fruita en el mercat abans que les cadenes la contemplessin en les seves programacions i d’altra banda, unes condicions climàtiques desfavorables que limiten el consum europeu de fruita de pinyol.

El sector fruiter no considera que el volum de fruita produït enguany sigui en absolut el causant de la crisi ja que ens trobem en uns nivells similars al dels altres anys. En aquest sentit, lluny de frenar la producció espanyola de fruita de pinyol hem d’assumir que en som grans i bons productors i que el repte ara és buscar mercats nous i consolidar aquells en els que ja estem presents i dominem.