AJUTS | 01/08/2014  RuralCat/DAAM

23 milions d'euros per a la promoció de vins i caves catalans a tercers països

Durant la campanya 2014-2015, 498 programes de 94 empreses catalanes del sector del vi i el cava rebran ajuts per un valor total de 23,8 milions d'euros per millorar la seva posició competitiva en mercats de tercers països.

Ampolles de vi

El DAAM ha resolt favorablement la concessió dels programes de promoció emmarcats dins de l’ajut de promoció de productes vinícoles en tercers països per a la campanya 2014/2015, per un total de 23.783.112,55 euros repartits entre 498 programes de promoció de 94 empreses diferents. La majoria de projectes sol·licitats són missions comercials, promocions en punts de venda i presentacions de producte en el país de destinació, així com assistència a fires internacionals.

L’ajut es finança íntegrament amb pressupost FEAGA i la subvenció que rebran els beneficiaris és del 50% de les despeses justificades quan aquestes superin el 75% del pressupost aprovat. La campanya de promoció està compresa entre el 15 de juny de 2014 i el 14 de juny de 2015.

La promoció més àmplia dels vins catalans es desenvoluparà en el mercat americà, amb 218 programes i 12,8 milions d’euros, dels quals 8 milions s’invertiran als Estats Units i el Canadà, i els altres 4,7 a l'Amèrica Central i del Sud. El mercat asiàtic agrupa 135 programes sol·licitats per un import de 6,9 milions d’euros d’inversió, dels quals més de 3,7 milions correspondran al mercat japonès i 1,6 milions, al xinès. Després d’aquests dos mercats el més important és el dels països europeus que no pertanyen a la Unió Europea, amb 111 programes per una inversió total de 3,5 milions d’euros.

D’altra banda, han augmentat les inversions en promoció al continent africà, al Mitjà i Pròxim Orient i a Austràlia, amb un total de 34 programes sol·licitats.

Per distribució territorial, a Barcelona es concentren el 65% dels programes de promoció i el 89% del pressupost total, ja que en aquesta província es concentren la majoria d’empreses dedicades a l’elaboració i comercialització del cava, producte de reconegut prestigi mundial i per tant amb bones perspectives d’internacionalització. En totes les províncies han augmentat els programes de promoció aprovats respecte a la campanya passada, sobretot a la demarcació de Tarragona, on han passat de 64 programes la 13/14 a 126 en l’actual.

El resum del nombre de programes de promoció aprovats i inversió total d’aquests programes per demarcacions dels beneficiaris és el següent:

  • Barcelona: 324 programes i 21.238.283,63 euros.
  • Terres Ebre: 19 programes i 200.896,80 euros.
  • Girona: 25 programes i 594.437,58 euros.
  • Lleida: 23 programes i 372.457 euros.
  • Tarragona: 107 programes i 1.380.034,08 euros.