ALIMENTACIÓ | 04/08/2014  ACSA/RuralCat

Nou reglament per informar sobre la presència o no de gluten als aliments

S'ha publicat el Reglament d'execució (UE) núm. 828/2014 de la Comissió, de 30 de juliol de 2014, relatiu als requisits per a la transmissió d'informació als consumidors sobre l'absència o la presència reduïda de gluten als aliments.

Sense gluten

Mitjançant aquest Reglament es regulen els requisits aplicables a partir del 20 de juliol de 2016 a la informació sobre l'absència o la presència reduïda de gluten als aliments.

Actualment, les normes d'ús de les indicacions «sense gluten» i «contingut de gluten molt baix» s'especifiquen al Reglament (CE) núm. 41/2009 de la Comissió, de 20 de gener de 2009, sobre la composició i l’etiquetatge de productes alimentaris apropiats per a persones amb intolerància al gluten.

Amb la publicació del Reglament (UE) núm. 1169/2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, que és aplicable a partir del 13 de desembre de 2014, s'ha previst la derogació del Reglament (CE) núm. 41/2009 a partir del 20 de juliol de 2016 ( Reglament (UE) núm. 609/2013) i s'han transferit les disposicions relatives a aquests productes al nou Reglament sobre la informació alimentària facilitada al consumidor ( Reglament delegat (UE) núm. 1155/2013).