AJUTS | 08/08/2014  RuralCat/DAAM

Convocatòria d'ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013. El termini de presentació de sol·licituds dels ajuts és de 45 dies.

Paisatge rural. Font: DAAM

Paisatge rural. Font: DAAM

La finalitat dels ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació dels programes de diversificació econòmica de les zones rurals proposats pels GAL, Grups d’Acció Local, amb participació de les entitats de cada zona i aprovats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), que fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves. És una eina més que el DAAM posa en servei de les zones rurals per tal de donar suport a iniciatives emprenedores.

Les actuacions subvencionables es concreten en la creació i desenvolupament de microempreses, el foment d’activitats turístiques i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a la diversificació econòmica en l’àmbit dels 13 grups que operen a Catalunya tindran un import total de 7.302.371,11 euros, i tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Les actuacions aniran a càrrec del pressupost 2015.

Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent:

 • Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central : 720.013,79 euros
 • Associació per al Desenvolupament Integral de la zona nord-oriental de Catalunya: 596.603,72 720.013,79 euros
 • Associació per a la gestió del Programa Leader Ripollès GES-Bisaura: 446.905,11 720.013,79 euros
 • Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia: 617.050,36 720.013,79 euros
 • Consorci Grup d'Acció Local Alt Urgell-Cerdanya: 466.621,52 720.013,79 euros
 • Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià: 446.174,87 720.013,79 euros
 • Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori: 562.282,58 euros
 • Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord: 480.496,03 euros
 • Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars Ribagorça: 617.050,35 euros
 • Consorci Leader Priorat Baix Camp: 558.631,39 euros
 • Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques: 521.389,30 euros
 • Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central: 754.334,93 euros
 • Consorci Leader Urgell-Pla d'Urgell: 514.817,16 euros

La Direcció General de Desenvolupament Rural podrà modificar aquest desglossament en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada grup d’acció local, en el marc de la quantia total fixada establerta en el PDR per a l’eix 4 i en els convenis corresponents.

Aquesta serà la darrera i última convocatòria de la metodologia Leader acollida al període de programació actual. Aquest programa, coordinat pel DAAM, destinat bàsicament a la creació d'activitats econòmiques en zones rurals, ha contribuït fins ara a la creació de més de 480 llocs de treball i a consolidar-ne més de 1.470.

Aquests ajuts s’han convocat per l’ORDRE AAM/255/2014, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals en el marc de l'eix 4 Leader del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2014.