AJUTS | 25/05/2020  Ruralcat

El Departament d'Agricultura convoca els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2020

El DARP convoca anualment aquests ajuts, en compliment d’un dels objectius amb major antiguitat: l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.

Assegurança agrària

La primera convocatòria inclou un pressupost d'1.088.000 euros

Els ajuts que es concedeixen per part del Departament consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, en què l’ajut és un import per animal segons la classe de bestiar i la zona de recollida.

En aquesta convocatòria es manté els criteris de les anteriors i es dóna prioritat a les assegurances contractades en les produccions on hi hagi un nivell d’assegurament baix. Alhora, es fomenta les assegurances que ofereixen més cobertures o que permeten aglutinar en una pòlissa produccions diverses, així com les que ofereixen cobertura per sequera en conreus de secà.  

Una de les novetats introduïdes aquest any ha estat el canvi de grup de les línies dels conreus hortícoles, maduixa i fruits vermells, flor tallada, planta ornamental i vivers del mòdul P, que han passat al grup V, i les línies d’olivera i fruita seca, que en el cas del mòdul P han passat al grup VI, i per la resta de mòduls que han passat al grup VII, amb el conseqüent increment del percentatge de subvenció.

En les bases reguladores d’enguany es continua amb la priorització establerta l’any anterior, i és que el DARP subvencionarà un percentatge sobre la subvenció que ENESA apliqui a totes les parcel·les, els caps de bestiar o les instal·lacions aqüícoles de la pòlissa contractada d’acord amb el tipus de persona beneficiària, prioritzant els Agricultors Professionals (AP), les Empreses Agràries Prioritàries (EAP) i els Joves Agricultors (JA), respecte de la resta de beneficiaris.

També es continua apostant pels sistemes d’emmagatzematge en fred per a la recollida d’animals morts a les explotacions, i, en aquest sentit, es manté l’ajut incrementat per a aquelles explotacions que instal·lin un nou contenidor refrigerat o congelador. Alhora, es manté la subvenció diferenciada per a les explotacions que disposin d’aquest sistema respecte les que no en tenen, tot i no ser nou. L’objectiu d’aquesta mesura és incrementar el nombre d’explotacions amb aquestes instal·lacions, de manera que el fet de disposar de capacitat d’emmagatzematge i disminuir la freqüència de recollides permeti les empreses gestores una major planificació i racionalització del servei de recollida, amb l’objectiu final d’aconseguir una disminució global de les primes.

Tal com ja es va fer amb els ajuts del Pla 2019, la convocatòria d’ajuts per a les assegurances agràries del Pla 2020 es realitzarà mitjançant dues disposicions, la primera, amb un pressupost d'1.088.000 euros, recull els ajuts de les pòlisses que entrin en vigor fins el dia 31 d’octubre de 2020, i durant el mes d’octubre d’enguany es preveu publicar una segona convocatòria per a les pòlisses del Pla 2020 que entrin en vigor amb posterioritat al 31 d’octubre de 2020.

Font: DARP

Informació relacionada