FERTILITZACIÓ | 26/05/2020  Ruralcat

Publicat el nou Reial Decret 306/2020, d’11 de febrer d’ordenació porcina

El passat mes de febrer de 2020 el govern espanyol va publicar un Reial Decret pel qual es defineixen les normes bàsiques d'ordenació de les granges porcines a Espanya. L'objectiu d'aquesta nova revisió és establir les bases per a fer més sostenible l'activitat del sector porcí en els propers anys.

Sector porcí

L'objectiu d'aquesta nova revisió és establir les bases per a fer més sostenible l'activitat del sector porcí

Des del DARP s’ha elaborat un document comparatiu entre l’establert al nou RD 306/2020 i allò que ja figura al Decret 40/2014. En el document s’indiquen els requeriments que cal complir i els terminis corresponents.

Enllaços d’interès:

Reial Decret 306/2020, de 11 de febrer, pel qual s'estableixen normes bàsiques d'ordenació de les granges porcines intensives, i es modifica la normativa bàsica d'ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2110-C.pdf

Document comparatiu entre normativa estatal i catalana:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/ordenacio-ramadera/instruccions-circulars

Taula d'excrecions de Nitrogen per plaça i any:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/excretasdenporplaza_tcm30-535901.pdf

Principals novetats que introdueix el RD 306/2020 (infografia):

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/infografiacompletanipo_tcm30-535905.pdf

Font: Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

El més llegit

La posada en marxa del decret de gestió de les dejeccions ramaderes redueix la instal·lació de granges en zones vulnerables

Jornades tècniques en línia del 13 al 19 de juliol

Nou vídeo sobre la tasca de les estacions d’avisos fitosanitaris