FERTILITZACIÓ | 26/05/2020  Ruralcat

Publicat el nou Reial Decret 306/2020, d’11 de febrer d’ordenació porcina

El passat mes de febrer de 2020 el govern espanyol va publicar un Reial Decret pel qual es defineixen les normes bàsiques d'ordenació de les granges porcines a Espanya. L'objectiu d'aquesta nova revisió és establir les bases per a fer més sostenible l'activitat del sector porcí en els propers anys.

Sector porcí

L'objectiu d'aquesta nova revisió és establir les bases per a fer més sostenible l'activitat del sector porcí

Des del DARP s’ha elaborat un document comparatiu entre l’establert al nou RD 306/2020 i allò que ja figura al Decret 40/2014. En el document s’indiquen els requeriments que cal complir i els terminis corresponents.

Enllaços d’interès:

Reial Decret 306/2020, de 11 de febrer, pel qual s'estableixen normes bàsiques d'ordenació de les granges porcines intensives, i es modifica la normativa bàsica d'ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2110-C.pdf

Document comparatiu entre normativa estatal i catalana:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/ordenacio-ramadera/instruccions-circulars

Taula d'excrecions de Nitrogen per plaça i any:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/excretasdenporplaza_tcm30-535901.pdf

Principals novetats que introdueix el RD 306/2020 (infografia):

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/infografiacompletanipo_tcm30-535905.pdf

Font: Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes