EXTENSIUS | 27/05/2020  Ruralcat

Collita i risc d’incendis. Què cal tenir en compte?

Durant l’any 2019 es van produir prop d’una vintena d’incendis generats per l’activitat cerealística. Aquests es van produir tant en Pla Alfa 0, 1, 2 i 3, la qual cosa indica que a qualsevol dels nivells del Pla Alfa existeix un risc intrínsec que s’ha de minimitzar. En aquest article es farà un recordatori de les recomanacions, obligacions i es compartiran un seguit de vídeos de com actuar en cas d’incendi. Article extret del butlletí d’Extensius.cat de l’IRTA.

Campanya de control d'incendis durant la sega

Campanya de control d'incendis durant la sega

Durant els mesos d’estiu, i donat el risc molt elevat d’incendi especialment en unes determinades franges horàries, s’inicia anualment un operatiu especial per a la campanya de sega dels cereals on es recorda a tots els implicats les obligacions, així com les recomanacions per disminuir el risc d’incendi. La normativa, ORDRE AAM/111/2013, de 24 de maig, així com les seves modificacions, ORDRE AAM/177/2014, de 3 de juny i ORDRE ARP/72/2016, de 7 d’abril, despleguen aquestes mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.

Per portar-ho a terme, s’estableix un ampli dispositiu de vigilància format pel cos dels Agents Rurals, els membres del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) de Forestal Catalana i els representants d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

                   

Com a resultat d’aquest dispositiu de vigilància, periòdicament es realitzen informes on s’avaluen els incendis produïts, les causes, i les possibles actuacions que els haguessin evitat. Aquesta informació, de gran valor, ajuda a avaluar l’efectivitat de les mesures adoptades i a proposar noves recomanacions i obligacions.

Les obligacions, ja comentades en l’article “si arriba el foc estàs preparat?“, són el resultat d’avaluacions periòdiques i s’incorporen a la normativa. Aquestes obligacions són actuacions en les quals, invertint molt pocs recursos, podem evitar grans danys al territori.

Hem de ser conscients de la utilitat que tenen les recomanacions i el fet de saber actuar en cas d’incendi, encarà que no siguin obligacions. Aquest últim any, a causa dels incendis generats, s’incorporen noves recomanacions:

  • Disposar de mitjans d’extinció suficients per intentar controlar el possible conat d’incendi que es pugui originar durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 d’agost, ambdós inclosos, quan s’activi qualsevol dels nivells del Pla Alfa.
  • Disposar d’un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades perimetrals.
  • Reduir la velocitat d’avanç en terrenys pedregosos o amb fort pendent i elevar la plataforma de tall.
  • Estar atent a les passades de maquinària del tipus recol·lectora, picadora de palla o embaladora. Es recomana que hi hagi una persona vigilant mentre es realitzen les tasques agrícoles.
  • Disposar de mitjans d’extinció en el conjunt tractor més remolc o tractor més picadora de palla.
  • Un cop el camp estigui recol·lectat, s’aconsella realitzar una franja perimetral (amb grades o arreus) al voltant del camp quan aquest sigui proper a edificacions i àrees forestals.
  • Mantenir en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment tota la maquinària agrícola, així com nets de vegetació els llocs d’emplaçament.

Obligacions i recomanacions durant la sega del cereal:

 

Independentment de les obligacions o possibles recomanacions, el fet de saber com actuar en cas d’incendi, és de vital importància, doncs si som capaços de controlar i extingir el connat d’incendi en el seu inici, evitarem un possible dany extens difícil de controlar.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/agents-rurals/campanyes-informatives/

Agents Rurals 93 561 70 00

Aviseu per mòbil en cas d’emergència (112 / app My112)

Centre de Mecanització Agrària 973 24 98 46

Autors:

Jaume Torralba

Agents Rurals

Alex Estadella

Centre de Mecanització Agrària