AJUTS | 29/05/2020  Ruralcat

Abonats els ajuts directes associats al sector ramader del boví d'engreix de 2019 a 2.014 beneficiaris

En total, juntament amb el pagament del mes d’abril, el sector haurà rebut 5.990.888 euros en concepte d’ajuts directes associats als caps de bestiar, i, amb aquest nou pagament, el DARP ja ha abonat 263.343.298 euros pels ajuts directes dissociats i associats agrícoles i ramaders de l’any 2019.

Vaques d'engreix

Aquests ajuts estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha abonat el 10% pendent dels ajuts directes associats al sector del boví d’engreix. Els 2.014 beneficiaris inclosos en aquest pagament complementari rebran un import total de 524.600 euros, corresponents als ajuts a les explotacions de boví d’engreix, tant aquelles en què els vedells procedeixen de la pròpia explotació com si han nascut fora de l’explotació, i les explotacions de boví d’engreix amb drets especials de 2014. En total, juntament amb el pagament del mes d’abril, el sector haurà rebut 5.990.888 euros en concepte d’ajuts directes associats als caps de bestiar.

Amb aquest nou pagament, el DARP ja ha pagat 263.343.298 euros pels ajuts directes dissociats i associats agrícoles i ramaders de l’any 2019.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC), estan  finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Dades de l’import, i el nombre de beneficiaris d’aquests ajuts directes associats ramaders:

Ajut

Import

Beneficiaris

Import unitari

(euros / cap de bestiar)

Ajut associat a les explotacions de boví d’engreix (fora)

467.949

1.570

15,896795

Ajut associat a les explotacions de boví d’engreix

36.815

428

31,035080

Ajut associat a les explotacions de boví d’engreix amb drets especials de 2014

19.836

16

42,804910

 Total

524.600

2.014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les resolucions vinculades a aquests pagaments no es publicaran fins a l'aixecament de l'estat d'alarma imposat per l'Estat mitjançant el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, inclòs. Malgrat això, els sol·licitants dels ajuts poden accedir a les dades del pagament a través de l'aplicació DUN.

Un cop es reverteixi aquesta situació excepcional, s'informarà del dia de la publicació de les resolucions que hagin quedat pendents i del termini per la presentació de recurs d'alçada, si escau.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200528_darp-abona-524600-euros-ajuts-directes-associats-sector-ramader-bovi-engreix-2019-2014.

Font: DARP

Informació relacionada