LEGISLACIÓ | 29/07/2004  Ruralcat

La nova Llei de Contractes d¿Integració incorpora novetats en sanitat i medi ambient

El Govern ha aprovat el projecte de la nova Llei de Contractes d¿Integració, per garantir una major qualitat de les explotacions ramaderes i per adaptar-les a la nova legislació, especialment les directrius sanitàries i la protecció del medi ambient.

Veterinari examinant vaca

Font: FAO

El sistema d¿integració, molt comú en la ramaderia catalana, permet gestionar l¿explotació entre dues parts: l¿integrador, que proporciona els animals, i l¿integrat, que aporta les instal·lacions i té cura del bestiar. Fins el 1984, any en què es va promulgar la primera Llei de Contractes d¿Integració, molts d¿aquests contractes eren de caràcter verbal.
La principal novetat que incorpora el projecte és el compliment de les normes relacionades amb la protecció dels animals i del medi ambient. Així doncs, el text preveu la prevenció, la lluita, el control i l¿eradicació de les malalties dels animals. També es té en compte la gestió de les dejeccions ramaderes ¿purins¿ i altres residus de l¿explotació.
El segon objectiu de la llei és l¿equilibri i la transparència entre les parts contractants. Per aquest motiu, queda establerta l¿obligatorietat de fer els contractes per escrit (fins ara podien ser verbals) i també es fixen les obligacions de l¿integrador i l¿integrat. Pel que fa a la responsabilitat, la llei estableix la responsabilitat solidària de les dues parts, excepte en els casos en què hi hagi causa directa o infracció per part d¿una de les parts.
El projecte de llei aprovat avui també preveu la creació de la Junta Arbitral de Contractes d¿Integració de Catalunya, per ajudar a l¿entesa entre les parts en els litigis derivats de l¿aplicació d¿aquest tipus de contractes.