DESENVOLUPAMENT RURAL | 29/07/2004  Ruralcat

La CE obre un centre de contacte per als projectes rurals de Leader Plus

La Comissió Europea (CE) ha creat un "punt de contacte" comunitari per informar als grups de zones rurals que participen en la iniciativa Leader Plus, finançada per la UE.

Congombre en tunel

Funcionarà com a "braç" de la CE per informar i assessorar als agents implicats en els programes Leader Plus de desenvolupament rural, segons ha explicat la responsable de l'equip d'aquest centre Veronique Weyland-Ammeux.
Ha assenyalat que d'aquesta forma, s'engega una idea que va sorgir fa dos anys, consistent a establir aquest punt de contacte que prestarà assistència tècnica.
Weyland-Ammeux també ha remarcat, no obstant això, que el nou centre "no substitueix a la CE ni a les autoritats nacionals" en les seves responsabilitats sobre el Leader Plus, si no que funciona com a punt d'informació sobre l'observatori per a territoris acollits al Leader Plus.
Les funcions del punt de contacte seran informar a través d'Internet, l'edició d'una revista, així com la realització d'anàlisis sobre programes Leader Plus i activitats "pilot" a nivell europeu.
Així mateix, donarà suport "de forma estructural i metodològica" a les organitzacions implicades en aquesta iniciativa, com els Grups d'Acció Local.
Weyland-Ammeux ha dit que en aquests moments, el centre de contacte està "recopilant informació", abans de començar a assessorar a tots els interessats.
L'equip que treballarà en el centre de contacte Leader Plus es comunicarà amb totes les xarxes nacionals de desenvolupament rural.
Leader Plus és una de les quatre iniciatives finançades pels fons estructurals de la UE i se centra principalment en l'associació i en les xarxes d'intercanvi d'experiències, per fomentar l'aplicació d'estratègies de desenvolupament i activitats distintes o complementàries a l'agricultura.
Entre el període 2000-2006 està previst que aquests programes tinguin una despesa de 5.046,5 milions d'euros, dels quals 2.105,1 milions seran finançats per la secció d'Orientació del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrària (FEOGA) i la resta mitjançant aportacions públiques i privades, segons la CE.

Informació relacionada