SECTOR AVELLANER | 27/07/2004  Ruralcat

El DARP i UP continuen treballant per tirar endavant les mesures agroambientals del sector avellaner

El director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), Jordi William Carnés, s'ha reunit a la seu del DARP, amb representants del sector avellaner del sindicat Unió de Pagesos, per tal de continuar treballant sobre les noves mesures agroambientals que afecten a aquest sector.

Arbust d'avellaner

Com a resultat de la reunió, ambdues parts s'han posat d'acord per tirar endavant les dues noves mesures agroambientals per el sector avellaner:
1. Revisió dels compromisos i primes en producció integrada
2. Nova mesura per a la protecció del paisatge
En aquest sentit, a principis del mes de setembre, el DARP tindrà a punt un document tècnic que definirà més extensament aquestes dues noves mesures i que servirà per donar resposta a la petició de justificació de les mesures que ha fet la Comissió Europea.
Cal tenir en compte, que l'anterior Govern va enviar un proposta a la Comissió Europea en què no estaven justificades les mesures per el sector avellaner, per la qual cosa, la Comissió ha demanat a l'actual Govern la informació complementària en què es justifiqui la introducció i la necessitat d'aquestes dues mesures, que havien quedat totalment injustificades per l'anterior executiu.
D'aquesta manera, la nova Direcció General de Desenvolupament Rural recull la proposta d'Unió de Pagesos i treballarà per donar la informació necessària a la Comissió Europea, a fi de poder justificar aquestes dues mesures.