SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 26/07/2004  Ruralcat

L¿Agència Alimentària Francesa reconeix els beneficis per a la salut de certs OGM

L'Agència Francesa de la Seguretat Sanitària dels Aliments (AFSSA) considera que certs cultius transgènics resistents als atacs d'insectes tenen "un doble efecte beneficiós" sobre la salut ja que redueixen l'exposició del consumidor als insecticides i disminueixen la contaminació.

Logo Agència Francesa de Seguretat Alimentària

Font: AFSSA

"La introducció de noves varietats resistents als atacs d'insectes permet disminuir considerablement la quantitat de tractament d¿insecticida, en particular en el cultiu del cotó", subratlla l'AFSSA. Els autors de l'estudi es pronuncien sobre el debat a França de l'autorització dels assajos de transgènics, i subratllen que "no s'ha pogut atribuir cap problema sanitari específic a un OGM posat en el mercat, sigui de toxicitat o d'al·lèrgia". No obstant això, admeten que "això no exclou que pugui haver un risc, però ara com ara no pot identificar-se de forma precisa ni quantificar-se". Tanmateix, reconeix que la primera generació de transgènics es van concebre amb fins econòmics, mentre que en els de segona generació dominen els avantatges en termes sanitaris i de menor impacte negatiu dels cultius sobre el medi ambient. El document, titulat "OGM i alimentació: es poden identificar i avaluar beneficis per a la salut?", examina diversos cultius transgènics, com el blat de moro i el cotó modificats per resistir els insectes, la remolatxa tolerant a un herbicida o l'arròs enriquit amb vitamina A. Les conclusions de l'informe arriben al mateix temps que una nova campanya contra els transgènics a França, amb operacions d'arrencament de camps de blat i de blat de moro en diversos punts de les proximitats de Toulouse durant el passat cap de setmana. En les operacions hi havia personalitats com José Bové, activista antiglobalització, o el diputat ecologista Noel Mamere.