NOVES TECNOLOGIES | 25/07/2004  Ruralcat

Nou sistema de gestió d¿informació geogràfica mundial a través d¿Internet

Amb el nom de GeoNetwork, la FAO ha presentat un nou sistema que utilitza Internet per donar accés a abundant informació geogràfica a un cost mínim per a l¿usuari. Si bé el sistema està especialment pensat per afavorir els països en vies de desenvolupament, la informació que s¿hi troba és de tot el món.

Mapa de precipitacions del mes de maig

Font: FAO/AGROMET

Segons John Monyo, Sotsdirector General del Departament de Desenvolupament Sostenible de la FAO, ¿en l'últim decenni els avenços de la teledetecció i la tecnologia dels sistemes d'informació geogràfica (SIG) han conduït a una gran expansió de la informació geogràfica disponible, des de les imatges de satèl·lit i les bases de dades espacials fins els mapes interactius, encara que l'accés a aquesta informació segueix sent limitat¿.
Per contribuir a dur aquesta informació a qui la necessita, la FAO ha creat GeoNetwork, un sistema de gestió de la informació espacial que ofereix accés a una àmplia varietat de dades de referència geogràfica de diverses fonts a través d'Internet.
GeoNetwork està concebut per harmonitzar i millorar l'accés a les bases de dades espacials de la FAO, amb la finalitat de donar suport als responsables de prendre les decisions en els àmbits de l'agricultura, la silvicultura, la pesca i la seguretat alimentària, i promoure perspectives multidisciplinàries del desenvolupament sostenible. Així, permet a la FAO, a altres organismes de les Nacions Unides, a organitzacions no governamentals i institucions d'investigació de tot el món, difondre i obtenir més fàcilment informació amb referència geogràfica.
Cost mínim i integració òptima de les dades
GeoNetwork representa per a l'usuari un cost mínim, ja que utilitza programari lliure i obert, avantatge important en els països en desenvolupament, que poden utilitzar, modificar i redistribuir el codi font del sistema i no necessiten dependre de proveïdors estrangers ni de costosos programes amb drets d'autor.
A més a més, en tot el sistema s'apliquen els estàndards de l¿Organització Internacional de Normalització (ISO) en les metadadades i en els serveis de mapes d'Internet que utilitza GeoNetwork per descriure i donar accés als mapes i a altres tipus d'informació geoespacial. Aquest fet facilita l'intercanvi d'aquestes dades entre la FAO i els seus associats.
Les metadades són la informació bàsica utilitzada per descriure les dades, com el seu contingut, característiques, data, condicions d'ús, font, propietat i altres característiques. Aquesta informació permet a l'usuari avaluar si determinat conjunt de dades és adequat per a les seves finalitats.
Fins ara, els diferents organismes, de Nacions Unides i altres, havien creat tecnologies diferents sense tenir en compte la seva compatibilitat, fet que dificultava l¿accés a la informació espacial emmagatzemada.
"El respecte a les normes de la ISO es tradueix en que les dades generades en un servidor amb el programa A es poden llegir fàcilment en altre servidor que utilitzi un programa B, i també els pot utilitzar un altre usuari que tingui el programa C", explica Jelle Hielkema, un dels responsables de GeoNetwork.
Perspectiva múltiple d'una mateixa zona
InterMap, el visor de GeoNetwork, elaborat conjuntament per la FAO i el Programa Mundial d'Aliments (PMA), permet superposar diverses capes de mapes procedents de diversos servidors de les institucions de desenvolupament de tot el món, amb la finalitat de crear un mapa espacial sobre determinat tema en el propi ordinador.
Cada capa il·lustra una o més variables, com ara elements biofísics, econòmics o de recursos humans. En superposar diversos mapes, InterMap permet il·lustrar la relació especial entre una sèrie de variables. Pot indicar, per exemple, la mesura en que una infrastructura deficient de transports manté en la pobresa una regió amb molt bones condicions per a l'agricultura.