QUOTA LLETERA | 22/07/2004  Ruralcat

Espanya no supera la quota lletera en la campanya 2003/2004

Espanya no ha superat la quota lletera en la campanya 2003/2004 ja que la producció ha ascendit a 6.023.305 tones, mentre que la quota disponible és de 6.070.466 tones, segons informa el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Foto: MAPA

Foto: MAPA

El MAPA, mitjançant el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), ha processat les 574 declaracions dels primers compradors de llet de vaca, i les entregues dels 40.801 ramaders declarats, que van ascendir a 6.023.305 tones un cop realitzat l¿ajustament per matèria grasa. Amb un contingent de 6.070.466 tones, no s'ha superat la quantitat assignada i, per tant, "no procedeix practicar la liquidació de la quota lletera en aquest període". Les xifres indiquen una estabilitat en el sistema de quotes làcties a Espanya al correspondre's pràcticament les quantitats de quota i lliuraments indicats amb les comptabilitzades per al període anterior. L'ona de calor patida durant l'estiu de 2003, ha estat una de les raons que ha pogut influir en la reducció de la producció làctia normal. Segons el MAPA, les quantitats declarades podrien veure's alterades com a conseqüència del resultat dels controls que el FEGA, a través de les Comunitats Autònomes, realitzarà properament en els domicilis socials dels compradors, així com en les explotacions dels ramaders. Aquests controls arribaran almenys a un 40 per cent de les quantitats declarades pels compradors per al període i a l'1 per cent del total de les explotacions, segons el previst en el Reglament (CE) 595/2004 de la Comissió, de 30 de març. Tanmateix, aquestes quantitats també poden alterar-se com a conseqüència dels controls complementaris que es realitzaran a altres empreses que no han presentat declaració, però que han estat declarats per altres compradors com subministradors de llet. Aquests compradors hauran de demostrar l'origen de la llet que han comercialitzat.