AJUTS | 05/06/2020  Ruralcat

Agricultura abona els ajuts a la gestió i recuperació de prats de dall de l'any 2019

L’objectiu d’aquesta línia és fomentar la recuperació i conservació dels ecosistemes de prats de dall, amb la finalitat d’aconseguir un mosaic paisatgístic que es traduirà en un increment de biodiversitat.

Prats de dall

L’objectiu d’aquesta línia és fomentar la recuperació i conservació dels ecosistemes de prats de dall

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha abonat el pagament dels imports corresponents de l’ajut a la Gestió i recuperació de prats de dall de la campanya 2019. L’import total del pagament és de 941.461,27 euros, es fa efectiu a 737 beneficiaris de 12 comarques, i té un impacte sobre 12.127 hectàrees de conreu.

Aquests ajuts, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’objectiu d’aquesta línia és fomentar la recuperació i conservació dels ecosistemes de prats de dall, amb la finalitat d’aconseguir un mosaic paisatgístic que es traduirà en un increment de la biodiversitat. Aquesta mesura inclou la racionalització dels aprofitaments ramaders extensius i semi extensius incentivant el respecte a les càrregues ramaderes, i la realització de treballs culturals que garanteixin la conservació dels hàbitats, entre altres.  

Per a més informació, gràfic i mapes de distribució del pagament:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200604_agricultura-paga-ajut-agroambiental-recuperacio-prats-dall-campanya-2019.

Font: DARP

Informació relacionada