AJUTS | 08/06/2020  Ruralcat

Aprovat un pla de xoc de 3,3 milions d’euros per a la reactivació econòmica del sector marítim

Aquestes mesures urgents consistiran en cinc línies d’ajuts de 3,3 milions d’euros del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) destinades a diferents àmbits dels sectors primaris blaus (pesca i aqüicultura) i marítim-recreatius.

Fons marí

El sector marítim han patit fortament l’efecte de la COVID19

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, ha posat en marxa un pla de xoc dotat amb 3,3 milions d’euros que permetrà habilitar fins a cinc línies d’ajuts destinats als diferents sectors marítims (pesca, aqüicultura, centres d’activitat marítima) a fi d’ajudar-los a superar els efectes econòmics provocats per la pandèmia.

La primera línia d’ajuts serà per a la paralització temporal de l’activitat marisquera, que consistirà en una compensació de de 123.100 euros a pescadors de la modalitat de marisqueig pels dies d’inactivitat. Es preveu que aquesta subvenció permeti la realització de 70 operacions.

La segona línia d’ajuts s’adreçarà a corregir la davallada d’ingressos en les explotacions aqüícoles. Aquesta compensació d’ingressos serà d’un total de 810.000 euros i es preveu que aquesta subvenció permeti la realització de 80 operacions.

La tercera línia serà d’ajuts a les confraries de pescadors per la davallada de facturació en les llotges pesqueres relacionada amb les taxes de primera venda del peix amb un total de 350.000 euros, que donaran lloc a 27 operacions.

La quarta línia d’ajuts va consistir en 1 milió d’euros per dotar el sector pesquer d’equips de protecció individuals davant la crisi sanitària de la COVID19. Es preveu que donin lloc a 50 operacions.

Finalment, la cinquena línia d’ajuts és la destinada als operadors de Centres d’Activitats Marítimes afectats per la davallada d’activitat a causa de la incidència de la COVID19. Aquest tipologia d’ajut és la primera vegada que es convoca. La convocatòria, adreçada a les empreses actives del Registre Oficial de Centres d’Activitat Marítima de Catalunya (centres nàutics, centres d’immersió i acadèmies nàutiques), estarà dotada de 750.000 euros i es preveu que doni lloc a 350 operacions.

Els sectors primaris blaus (pesca i aqüicultura)  i el marítim-recreatiu han patit fortament l’efecte de la COVID19 a causa de la paràlisi del sector, la dificultat intrínseca de mantenir les condicions operatives en l’àmbit higiènic-sanitari i les afectacions en el mercat per la desaparició del canal HORECA.

Tot plegat ha fet que, entre el 15 de març i el 15 de maig de 2020, la facturació a les llotges pesqueres catalanes caigués un 50% respecte de la mitjana dels anys anteriors (-9,2 M€), amb una projecció prevista de pèrdua anual durant l’any 2020 superior al 10%.  

Font: DARP