AJUTS | 05/09/2014  RuralCat

Ajut per a les despeses de promoció i subministrament de fruita a les escoles

Aquests ajuts estan destinats a promoure el consum de fruites mitjançant el subministrament en fresc a l'alumnat de centres educatius en el marc d'un Pla de consum de fruita a les escoles pel curs escolar 2014-2015.

Pla de consum de fruita a les escoles

És imprescindible que les entitats que vulguin gaudir d'aquests ajuts demanin al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) l'autorització com a entitat col·laboradora, que té validesa pel curs escolar vigent, i sol·licitin la concessió de l’ajut del curs escolar 2014/2015 pels mesos en què hi hagi distribució.

Aquests ajuts van dirigits a entitats públiques o privades, amb personalitat física o jurídica, que actuïn en l’àmbit territorial de Catalunya, que tinguin com activitat la producció i/o comercialització de fruites i hortalisses.

El termini de sol·licitud finalitza el 27 de setembre i el tràmits es poden trobar a l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

La convocatòria es fa pública mitjançant l’ORDRE AAM/265/2014, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres educatius dins el marc d'un pla de consum de fruita a les escoles, es convoquen els ajuts corresponents a 2014 per al curs escolar 2014-2015, i s'obre el termini d'adhesió dels centres educatius per al curs esmentat. (DOGC núm. 6694 – 27.08.2014)