AJUTS | 15/07/2004  Ruralcat

La CE estableix requisits per a la reestructuració de les empreses agrícoles

Brussel·les ha aprovat les directrius sobre assistència pública a companyies en crisis que estableix exigències especials per a la reestructuració d¿empreses agrícoles.

UE

Les noves orientacions, que entraran en vigor el 10 d¿octubre d¿enguany, incorporen per primera vegada directrius sobre quin percentatge dels ajuts a la reestructuració ha de procedir de ¿recursos propis¿ de les empreses afectades, com la seva pròpia liquidesa o els crèdits bancaris, i no de les arques públiques. S¿estableix que les grans empreses de la UE hauran de costejar, amb els seus propis mitjans, al menys el 50% dels seus possibles plans de reestructuració; la financiació autònoma s¿haurà d¿aproximar al, com a mínim, 25% en el cas de les empreses catalogades com ¿petites¿, i al 40%, en les mitjanes. Al sector agrícola, la CE exigirà una contrapartida a tots els beneficiaris d¿ajuts a la reestructuració, ¿sigui quin sigui el seu tamany¿ i no distingirà entre petites i mitjanes empreses. Brussel·les definirà la ¿sobrecapacitat¿ estructural en el sector agrícola ¿cas per cas¿ i tindrà cura de les mesures per retirar un producte de la comercialització, l¿evolució dels preus en el mercat mundial i les limitacions sectorials previstes per la normativa comunitària. En el cas que la reestructuració d¿una societat agrícola suposi que es deixin d¿utilitzar terres, aquests terrenys podran ser reutilitzats 15 anys després del ¿tancament de la capacitat efectiva¿.