NOVES TECNOLOGIES | 15/07/2004  Ruralcat

Els reptes tecnològics de l'agricultura segons el Dr. Ignasi Romagosa

Els transgènics tornen a ser protagonistes de l¿actualitat després de la recent destrucció a Lleida d'un camp experimental de l'IRTA. Per aquest motiu, recuperem una conferència del Dr. Ignasi Romagosa, catedràtic de producció vegetal de la Universitat de Lleida i investigador del Centre Udl-IRTA, on reflexiona sobre les noves tecnologies aplicades a l'agricultura.

L¿aplicació dels avenços cel·lulars, moleculars i informàtics a l¿activitat agrícola ha adquirit darrerament una dimensió mediàtica i social per l¿impacte desfavorable i els possibles riscos que, segons algunes opinions, poden tenir els transgènics sobre el medi ambient i la seguretat alimentària. En aquest sentit, Romagosa exposa la situació de diversos agents implicats en el desenvolupament agrícola com el reg, les noves tecnologies de la informació i dos extrems tecnològics: l¿agricultura transgènica i l¿ecològica. Els reptes agroalimentaris del futur
Tenint present que en els propers 20 anys, la demanda més gran es concentrarà en els països en vies de desenvolupament, amb increments del 50% per cereals i del 98% per carn, "és imprescindible treballar intensament per cobrir l¿objectiu d¿alimentar correctament tota aquesta població", explica Romagosa. Aquest repte alimentari ve acompanyat també del repte mediambiental i, per tant, "caldrà controlar l¿impacte de la futura expansió agrícola necessària per cobrir la demanda d¿aliments ja que exigirà canvis científics, tecnològics i normatius". Per respondre a aquesta necessitat alimentària, Romagosa exposa la utilitat del reg, tot i que considera que "en la societat urbana hi ha un gran desconeixement del paper de l¿aigua en l¿agricultura". Cal obtenir avanços significatius actuant sobre la tecnologia i el maneig del reg. Segons el catedràtic, "amb les noves tecnologies es pot ajudar a incrementar la productivitat minimitzant els efectes ambientals". Per tant, l¿agricultura de precisió, amb els sistemes GPS i SIG, pot aportar les eines necessàries, en forma de maquinària i de programes informàtics, per diagnosticar correctament la variabilitat espacial en els rendiments prenent les decisions agronòmiques adients. Tecnologia vers ecologia
Es considera que la manipulació genètica ha contribuït en un 50% als elevats increments de rendiments dels darrers anys. No obstant això, Romagosa explica que "en pocs anys hem passat d¿un reconeixement generalitzat a un rebuig creixent, fomentat pel desconeixement del gran públic i els mitjans de comunicació de les tasques que la manipulació genètica realitza". Segons el Doctor, "el risc zero no existeix en la innovació, però aquest risc ha de ser avaluat a la llum dels coneixements actuals i dels beneficis que aquesta pugui aportar". En aquest sentit, cal que les institucions realitzin una anàlisi objectiva de riscos, garantint-ne la independència, la transparència i el rigor. L¿altre extrem tecnològic aparentment contrari, però "potser no complement incompatible en el futur", és l¿agricultura orgànica o ecològica. Es preveu que el consum de productes orgànics continuarà creixent en la major part de les economies occidentals, els productors interns no podran satisfer tota la demanda, per la qual cosa podran haver-hi importants oportunitats econòmiques. No obstant aquesta oportunitat de mercat, "s¿ha de fugir de la utopia de creure que l¿agricultura orgànica pot arribar a satisfer les necessitats d¿aliments a escala global". Romagosa conclou la seva reflexió apuntant que "ens dirigim cap a una humanitat de nou milions de persones en un termini de 50 anys. Dins d¿aquest context, tots els recursos tecnològics disponibles han de ser utilitzats de manera responsable per a la millora de la productivitat i conservant el nostre entorn". En el següent document adjunt us podeu descarregar, en format PDF, la conferència del Dr. Ignasi Romagosa.