16 DE JULIOL | 15/07/2004  Ruralcat

Avaluació d¿instal·lacions de reg localitzat en fruiters i vinya

El reg localitzat ja està instal·lat en moltes finques. Permet optimitzar l'ús d¿aigua i energia sempre i quant hi hagi una uniformitat en l¿aplicació. El DARP ha organitzat una jornada tècnica sobre mètodes d¿avaluació d¿instal·lacions de reg localitzat pel proper 16 de juliol a Torres de Segre. Aquesta jornada s'inscriu dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica.

Sistemes de reg

La jornada comença a les 8.30 a la Sala d¿actes del Local Cultural de Torres. Joan Baldrich, del Servei de Transferència Tecnològica del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, farà una explicació sobre la Metodologia d¿avaluació d¿instal·lacions de reg localitzat. Una hora després es mostrarà un exemple pràctic de com s¿avalua un sistema de reg en una explotació de presseguers de Torres de Segre. Felip Gràcia, cap del Centre de mecanització Agrària i Joan Baldrich, del Servei de Transferència Tecnològica, seran els responsables de mostrar el funcionament d¿aquesta explotació. Després d¿una pausa, a les 12.00, Felip Gràcia farà una avaluació dels resultats obtinguts i dels coeficients sortints. Està previst que la jornada finalitzi a les 13.00. Per tal d¿obtenir les màximes possibilitats d¿una explotació de reg localitzat, cal que l¿aigua es distribueixi uniformement. El Centre de Mecanització Agrària i el Servei de Transferència Tecnològica han desenvolupat un manual que permet avaluar d'una forma fàcil la seva instal·lació de reg. Quan coneguem la uniformitat del nostre reg, podrem aplicar unes mesures correctores o unes altres. Aquesta jornada està destinada a tècnics d'ADV, instal·ladors de sistemes de reg, tècnics de comunitats de regants, regants, agricultors i qualsevol persona interesada en el tema que es tractarà. Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el programa de la jornada o bé posar-vos en contacte amb l¿organització.
Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca
Centre de Mecanització Agrària
Servei de Transferència Tecnològica
Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 973 24 98 46
jbaldrich@gencat.net