GESTIÓ FORESTAL | 12/06/2020  Ruralcat

El CTFC publica un catàleg sobre els usos de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya

El catàleg, publicat en el marc del projecte europeu LIFE MixForChange, té l'objectiu de mostrar la gran diversitat i la rellevància de la indústria de transformació de la fusta de frondoses d'alt valor a Catalunya, un sector d’alt valor estratègic i forta especialització i capacitat exportadora.

Portada de la guia

Portada de la guia

A la publicació es presenten les principals espècies de frondoses (planifolis) d’alt valor que hi ha a Catalunya i els boscos on creixen. També s’explica com aquest recurs natural es pot aprofitar de manera sostenible amb la gestió forestal sostenible, aconseguint diversos objectius: promoure la vitalitat i diversitat del bosc, incrementar-ne la resistència als impactes del canvi climàtic (sequera, incendis, plagues) i, per tant, preservar els boscos i els serveis ecosistèmics que generen: regulació hídrica, la fixació de carboni, la biodiversitat i l’esbarjo. A més, la gestió forestal sostenible també fomenta la bioeconomia associada a un producte local i renovable, de baixa petjada de carboni i amb una cadena de valor ben vertebrada. Per tant, el consum de fusta local ajuda a fer possible aquesta gestió forestal sostenible i multifuncional i contribueix a la conservació del bosc. 

En el catàleg es mostren els principals tipus d’indústries que treballen amb aquestes espècies de fusta i els principals productes que elaboren. Es presenta la seva història i la diversitat i la capacitat innovadora que caracteritzen la indústria catalana de transformació de la fusta de frondoses d’alt valor. A més, s’inclouen entrevistes a 11 d’aquestes empreses.

Aquest catàleg s’ha realitzat des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb la col·laboració del Gremi de la Fusta i el Moble (GFiM), l’Institut Català de la Fusta (INCAFUST) i l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor (APMC) en el marc del projecte europeu LIFE MixForChange (www.mixforchange.eu), coordinat pel mateix CTFC.

Font: CTFC