EXPORTACIONS | 13/07/2004  Ruralcat

Creix el volum i el valor de les exportacions de vi durant el primer quadrimestre de l¿any

Durant els quatre primers mesos d¿aquest any s¿han exportat un 18% més de litres de vi que durant el primer quadrimestre del 2003, arribant als 465,2 milions de litres. Això ha suposat una facturació de 453,52 milions d¿euros, un 4,3% més que l¿any anterior. El preu del litre ha caigut un 11,6% situant-se a una mitja de 0,97 euros per litre.

Vi català

Segons les dades de la Direcció General de Duanes, es manté una caiguda en el vi amb denominació d¿origen (un 3,3% menys en valor i un 9,7% en volum però amb un augment del 7% del preu mitjà) tant envasat com a granel. En canvi, el vi de taula manté el creixement que ja experimentava el 2003 i s¿han augmentat les exportacions en un 34,4% en volum i en un 27,7% en valor. Aquest fet s¿explica pel notable augment del vi de taula a granel (39,2% en valor i 45,1% en volum). El vi de taula envasat augmenta també en valor (10,8%) i en volum (1,3%). Pel que fa les exportacions de vins escumosos, creixen un 1,8% en valor i un 1,6% en volum. Per països, destaca l¿augment de les exportacions cap a França i Alemanya en un 27% en valor i 48% en volum i en un 11,4% en valor i un 33,8% en volum respectivament. Itàlia creix en un 22,2% en valor i un 22,8% en volum. Les vendes cap als Estats Units han augmentat en un 9,3% en valor i un 18% en volum.

Informació relacionada