AGRICULTURA ECOLÒGICA | 11/07/2004  Ruralcat

Una nova xarxa temàtica d'agricultura ecològica

Agroecomed, la nova xarxa temàtica d'agricultura ecològica, neix amb l¿objectiu de potenciar la col·laboració i l'intercanvi científic i tècnic entre investigadors de Catalunya, la participació en projectes de recerca i la transferència de coneixements a diversos sectors.

Imatge Agroecomed

Aquesta xarxa, constituïda el novembre de 2003, està coordinada pel Dr. F. Xavier Sans, professor del Departament de Biologia de la UB i la formen vuit grups de recerca, tant de l'àmbit universitari (UB, UAB, ESAB-UPC, ETSEA-UdL i UIB) com per centres públics de recerca (IRTA, CREAF, LEAAM-Agroecologia-CID-CSIC). També té com a objectiu integrar sectors rellevants que queden fora de l'àmbit acadèmic i científic. D¿ especial manera els relacionats amb la política agrària de l'administració (DARP), les entitats de control de la producció agrària ecològica (CCPAE), les organitzacions agràries (UP, JARC. ASAJA) i les associacions implicades en la promoció de l'agricultura ecològica (Vida Sana, Riet-Vell/Seo-BirdLife). La xarxa es justifica per la creixent demanda de productes ecològics, augment que s'espera que continuï durant els propers anys. Aquest increment comporta un repte pel sector en quasi totes les àrees, sobretot la producció, la gestió de la cadena de producció i l'adaptació dels sistemes de control. En totes aquestes àrees és necessari incrementar els coneixements per a fer un ús adequat del creixement del sector ecològic en el mercat alimentari local i global, així com en el sistema de producció d'aliments segurs. Diversos organismes, com la Federació de Moviments d'Agricultura Ecològica (IFOAM) i la Comissió Europea (UE), han destacat la necessitat de la recerca per tal de reforçar el sector ecològic actual. Aquest esforç és especialment important a Catalunya, que aplega la major part de la indústria elaboradora i comercialitzadora i bona part de la producció de l'estat espanyol. Així, els grups que formen la xarxa tenen la particularitat de treballar en diversos aspectes relacionats amb la gestió sostenible dels agrosistemes. Aquesta complementarierat ha de permetre la creació i la coordinació d'un equip multidisciplinar que en un futur pugui col·laborar en el desenvolupament de projectes en l'àmbit català, estatal i internacional. Entre els principals objectius de la xarxa està facilitar l'intercanvi científic entre tècnics de diversos grups de recerca de Catalunya que treballen en totes aquelles metodologies i components que són necessàries per a aprofundir en el coneixement dels agrosistemes i assegurar una producció ecològica de qualitat, potenciar el treball de grups de recerca de Catalunya, avaluar la recerca, emplaçar-la en el context estatal i europeu i estudiar les necessitats d'I + D que té el sector de la producció agrària ecològica, així com valorar l'estat de la formació dels centres públics i privats de Catalunya i transferir la informació a sectors rellevants que queden fora de l'àmbit acadèmic.