AJUTS ALS JOVES | 11/07/2004  Ruralcat

Augmenten els ajuts per promoure la incorporació dels joves a l¿agricultura

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret que modifica la legislació vigent sobre millora i modernització de les estructures de producció i les explotació agràries. Amb aquesta modificació s¿incrementaran els ajuts destinats a fomentar la instal·lació dels joves com a titulars d¿explotació.

Relleu generacional

La modificació de la legislació, aprovada pel Consell de Ministres del 9 de juliol, respon a la necessitat d¿adaptar-la als Reglaments Comunitaris en matèria d¿ajuda als joves agricultors i d¿impulsar les mesures recollides en els Programes Operatius de desenvolupament rural per al període 2000-2006. Així doncs, i amb caràcter general, s¿incrementen els ajuts per a la instal·lació de joves agricultors amb 10.000 euros. A més, reben especial atenció els casos en què s¿incorporin dones, quan la instal·lació impliqui crear nous llocs de treball o quan les explotacions estiguin situades en zones deprimides de muntanya. També augmenten en cinc punts percentuals les ajudes que actualment reben els joves que tenen plans de modernització de la seva explotació. La millora s¿ha de realitzar simultàniament a la instal·lació o durant els cinc anys següents i suposarà un 60% de la inversió realitzada quan l¿explotació estigui ubicada en una zona desafavorida. Si està situada en una zona desfavorida situada fora d¿una regió d¿objectiu 1, l¿ajuda serà d¿un 55% i en la resta de casos serà del 50%. Per altra banda, també augmenta el límit d¿edat per accedir a l¿increment de les ajudes a les inversions. Ara passa de 40 a 45 anys, sempre que l¿agricultor tingués menys de 40 anys en el moment de fer la instal·lació. L¿objectiu d¿aquestes ajudes és, a més de promoure la incorporació dels joves al sector agrari, que les empreses on accedeixin estiguin millor dimensionades, siguin més modernes i tinguin una viabilitat tècnica i econòmica. A més, les ajudes volen afavorir el relleu generacional i evitar els problemes que comporta l¿envelliment de la població del món rural.

Informació relacionada