APLICACIONS DE GESTIÓ | 07/07/2004  Ruralcat

Un programa americà simula la gestió d¿una explotació amb una granja virtual

L¿universitat d¿Iowa ha creat l¿I-Farm, un programa que simula una explotació agrària on es pot gestionar una granja virtual que inclou cultius, fertilització, llavors, ramat, etc. A més a més es poden incloure malalties animals i vegetals o accidents climàtics.

I-Farm

L¿aplicatiu de simulació pot pronosticar els beneficis econòmics que tindria l¿explotació, de quina manera aquesta impactaria en el mediambient. Per tant, I-Farm és una eina extremadament útil en quant a la presa de decisions per a agricultors i ramaders. Els usuaris tenen l¿opció de guardar les dades que han introduït i recuperar-les, automàticament, cada cop que entri de nou a l¿aplicació. Accedeix al programa de gestió d'explotacions de la Universitat de Iowa: I-FARM