PREVISIONS DEL SECTOR | 07/07/2004  Ruralcat

La UE preveu que el preu del porcí s'incrementi en un 10%

El Grup de Previsions de porcí de la Unió Europea preveu que els preus del porcí a l¿Estat espanyol acabin aquest any un 10% per sobre dels preus del 2003. Per la seva banda, el Butlletí setmanal de l¿Associació de les Indústries de la Carn d¿Espanya estima que durant el primer trimestre del 2005 els preus pujaran fins a un 6%.

Explotació de porcs

Els experts, reunits a Brussel·les, van indicar que la situació del sector porcí continua marcada pels alts preus. Al mercat espanyol aquests preus ja han tocat sostre i no començaran una lleu davallada fins a mitjans d¿agost, amb la típica disminució de la demanda de l'època estival. El Grup de Previsions de porcí fa aquestes estimacions en base a les dades del cens de la Comissió Europea, que indiquen que la cabana ramadera de la Europa dels 15 podria disminuir lleugerament el 2004, situant-se als nivells de l¿any 2002. Pel que fa Alemanya, un dels principals consumidors europeus, es preveu que els preus remuntin com a conseqüència d¿una disminució de la producció i del descens de les importacions d¿animals vius des dels nous estats membres de la UE. Segons aquest mateix grup, és molt possible que Japó reactivi, a l¿agost, la clàusula de salvaguarda per la qual s¿incrementa en més d¿un 24% l¿aranzel d¿importació. Les autoritats japoneses adopten aquesta mesura quan en un any s¿han importat més de 257.000 tones de porcí. Enguany, al mes de maig ja s¿havia superat aquesta quantitat. Tot i això consideren que el comerç de porcí es reactivarà per la situació sanitària del vaquí, amb l¿aparició als EUA de l¿encefalopatia espongiforme bovina; i per la presència de la influença aviar del sud-est asiàtic. Les dades de la Comissió Europea indiquen que durant el mes de juliol es preveu una sortida de carn porcí emmagatzemada de quasi 44.931 tones, de les quals, unes 4.000 correspondrien a l¿Estat espanyol.