DARP | 06/07/2004  Ruralcat

El Govern espanyol accepta els arguments del DARP sobre la taxa làctia

El Consell de Ministres ha acordat donar contestació al requeriment d'incompetència que va formular la Generalitat de Catalunya, a proposta del DARP, en relació a determinats preceptes del Reial Decret 291/2004 de 20 de febrer pel qual es regula el règim de la taxa làctia.

Explotació de vaques

El Govern de l'Estat reconeix la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de ramaderia i coincideix amb el govern català que la regulació del Reial Decret atribueix a òrgans de l'Administració de l'Estat algunes competències relatives a la recaptació de la taxa i al sistema de declaracions, comunicacions, autoritzacions i registre que tenen el caràcter d'executives i que, per tant, correspon exercir-les a la Generalitat. En conseqüència, el Govern de l'Estat ha acordat estimar parcialment el requeriment i, procedir a iniciar un procediment de revisió del règim de la taxa làctia per tal que aquest, dins el marc comunitari, s'ajusti al règim de competències. El Reial Decret 291/2004, de 20 de febrer, té per objectiu la regulació del règim de la taxa làctia així com el sistema de la seva gestió, recaptació i control. La taxa làctia és una exacció parafiscal establerta per la Unió Europea amb l'objectiu d'ajustar la producció al consum, evitant la producció d'excedents de llet i mantega. Es genera quan un ramader comercialitza llet en quantitat superior a la quota que te assignada i es recaptada pel mateix comprador que li retira la llet. El Govern de la Generalitat de Catalunya, davant la decisió del Consell de Ministres, estudia la possibilitat d'interrompre els tràmits per la formalització d'un conflicte de competències, a l'espera del desenvolupament del procés de revisió anunciat.

Informació relacionada