NOVA PAGESIA | 16/06/2020  Ruralcat

Catalunya acollirà un dels primers espais test agraris que entraran en funcionament a l'Estat espanyol

Els espais test agraris es basen en un model que facilita la incorporació de persones joves i noves al sector primari, moltes d'ells sense arrels agràries, que complementa les actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per a reforçar la instal·lació de joves amb la figura del dinamitzador/a de joves, l’obertura d’una oficina jove al portal Ruralcat ‘El Planter’, i la creació d’un observatori de joves.

Pastor d'ovelles

A Catalunya només un 7% de titulars d'explotacions agràries tenen menys de 40 anys

Del 6 al 10 de juliol es celebraran ‘online’ les Primeres Jornades sobre els espais agraris, en el marc de les quals es presentaran experiències d'espais test agraris a Europa dels primers que entraran en funcionament a l’Estat espanyol, que estaran a Casar de Cáceres, a Extremadura, i a la Terra Alta, a Catalunya. Aquests espais volen ser un punt de trobada entre entitats interessades en els processos progressius d’incorporació a la pagesia amb la futura Xarxa d’Espais Test Agraris.

Aquestes Primeres Jornades, organitzades pel Grup Operatiu RETA (Red de Espacios Test Agrarios), serviran per a fer balanç de la feina duta a terme fins al moment, així com per a unir esforços entre totes aquelles persones i entitats que estan treballant per una nova generació agrària i comptaran amb la participació de diversos experts en la matèria, entre els quals José Emilio Guerrero, catedràtic de la Universitat de Còrdova, i Ricard Ramon, cap d'unitat de la Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea.

Els espais test agraris són un nou model d'incorporació de persones joves i noves a la pagesia ja molt estès en altres països europeus, sobretot a França.

A Catalunya només un 7% de titulars d'explotacions agràries tenen menys de 40 anys. D'aquí la necessitat i l'esforç d'entitats i administracions per a crear nous models que facilitin la incorporació de persones joves i noves a la pagesia. Més encara quan els experts han constatat que hi ha una nova generació de pagesos i pageses, molts d'ells sense arrels agràries i sovint d'origen urbà, vital per a assegurar la continuïtat en les activitats primàries afectades per la falta de relleu generacional. Aquests nous agents agraris requereixen d'un acompanyament diferent al perfil tradicional perquè, encara que solen tenir formació superior, els falta experiència pràctica i eines de facilitació d'accés a la terra, entre altres aspectes clau.

És per aquest motiu que el DARP reforça la instal·lació de joves agricultors amb tres actuacions: el/la dinamitzador/a de joves, un tècnic/a especialista que millorarà l’acompanyament del jove en el seu procés d’instal·lació i que coordinarà els diferents agents que intervenen en aquest procés per a aconseguir l’èxit del projecte d’instal·lació; l’Oficina jove de RuralCat El Planter. Joves al camp; i l’Observatori de joves, una eina de consulta accessible des d’El Planter dels joves que s’han incorporat a l’activitat agrària des de l’any 2015 amb l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors/res i/o els ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC). En ell s’hi pot comparar tots els perfils de joves instal·lats per comarca, orientació productiva, sexe, producció ecològica, i alhora també servirà per a fer un seguiment de l’evolució o tendència dels joves que s’instal·len a Catalunya.

El DARP treballa i col·labora amb altres entitats per a reforçar accions que impulsin el suport i acompanyament dels nostres joves, i, així, optimitzar les actuacions i respostes als reptes presents i futurs.

Font: DARP