RAMADERIA | 16/06/2020  Ruralcat

Catalunya lidera la producció de carn de conill a tot l’estat l’any 2019

Amb 12.241 tones de carn, Catalunya és la comunitat autònoma que lidera la producció cunícola a tot l’estat, amb el 23,3% del total, segons dades del Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA).

Conills

Catalunya disposa d’1.119.060 animals

Catalunya és la comunitat autònoma amb major producció de carn de conill de tot l’estat, amb 12.241 tones, que representa el 23,2% del total al 2019. Així es desprèn de l’informe “El sector cunícola en xifres” publicat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Quant a la distribució de les explotacions cunícoles, Catalunya és la segona comunitat amb més explotacions  registrades, un total de 634 (16,5%), precedida per Andalusia. Des del 2018 s’ha anat reduint significativament el nombre d’explotacions catalanes. La majoria d’elles són de menor mida i de caràcter més familiar, amb menys de 400 mares. La gran majoria de les explotacions es dediquen a la producció de llorigons per a carn (16,5%). La capacitat de matances resideix fonamentalment a Catalunya, amb el 25% dels sacrificis de tot l’estat.

Pel que fa al cens de conills, Catalunya disposa d’1.119.060 animals, el 20,2% del total, convertint-se en la segona comunitat després de Castella i Lleó.

En termes globals de tot l’estat, al 2019 destaca per una estabilització de la capacitat exportadora, amb un lleuger increment del 1,7% respecte l’any anterior. Les principals destinacions són Portugal, Itàlia, Bèlgica, França i el Regne Unit. Quant als preus, la mitjana interanual es va situar al 2019 en 1,973 €/kg, un 7,42% superior al 2018 i molt superior a la mitjana dels darrers cinc anys.

Per últim, el consum manté la seva tendència descendent amb una significativa caiguda del 7%, fet que posa en evidència el gran problema actual d’aquest sector.

L’informe ha estat recollit al darrer butlletí de Novetats Estadístiques del DARP, que recull setmanalment els documents de caire estadístic publicats pel departament i altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: Ruralcat