FRUITA | 15/09/2014  DAAM

Nous mecanismes financers per als afectats pel veto rus i les pedregades

El DAAM convocarà la Taula sectorial el dia 22 per acordar amb el sector el full de ruta a mig i llarg termini. Aquestes mesures de suport financer, no comporten cap despesa addicional ni per als afectats ni per a la Generalitat

Fruiters afectats per les pedregades. Font: DAAM

Fruiters afectats per les pedregades. Font: DAAM

L’estiu d’enguany està sent especialment complicat per a diversos sectors agrícoles i alimentaris com a conseqüència d’una banda del veto de la Federació Russa a l’entrada de productes d’alimentació procedents de la Unió Europea, la qual cosa afecta de forma molt directa i amb un volum considerable, les exportacions de les empreses i explotacions de Catalunya a aquest país, amb especial afectació als productors de fruites, hortalisses i làctics i al sector porcí i, d’altra banda, per les pèrdues produïdes per les pedregades a diverses comarques durant aquest estiu de 2014.

Per tal de pal·liar en la mesura del possible aquesta situació, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) s’han dut a terme diverses accions, com són:

  1. Promoure l’atorgament d’ajuts per part de la Unió Europea pel veto rus.
  2. Suport als afectats per poder percebre les indemnitzacions corresponents a les seves assegurances.
  3. Establiment de línies específiques de finançament per la instal·lació de xarxes antipedra.Noves mesures de suport


I ara, addicionalment, el Govern, a través dels Departaments d’Agricultura i d’Economia impulsa noves mesures de suport a partir dels instruments que té al seu abast. Per això, de l’Institut Català de Finances (ICF) i AVALIS, també s’han establert les següents mesures de suport financer a les empreses i explotacions afectades pel veto rus a l’entrada de productes alimentaris i a les afectades per les pedregades d’aquest estiu:

  1. Aplicar a les empreses que ja tinguin préstecs concedits per l’ICF, i que tinguin dificultats de retorn per les causes abans esmentades, un període de carència per a la seva devolució, d’entre 6 mesos i 1 any.
  2. En els supòsits en què empreses afectades tinguin préstecs concedits per entitats financeres amb aval d’AVALIS i que tinguin dificultats de retorn per les causes abans esmentades, AVALIS actuarà donant suport a les empreses davant les entitats financeres per tal d’obtenir un període de carència en el retorn de les quotes.
  3. La possibilitat de finançar a través de l’ICF i AVALIS les necessitats de refinançament de les empreses afectades.
  4. La possibilitat d’atorgar préstecs nous amb condicions especialment favorables, tot això sota la línia de finançament als sectors agrari i agroalimentari d’acord amb el conveni de col·laboració signat pel DAAM, ICF i AVALIS, pel qual l’ICF preveu l’atorgament de préstecs a aquests sectors per a inversions o circulant amb aval d’AVALIS.

 

Logística i operativa

 

A través de les pàgines web del DAAM, de l’ICF i d’AVALIS es concreten aquests mecanismes financers.

Qualsevol empresa o empresari individual que es trobi afectat per les circumstàncies descrites es pot adreçar a qualsevol d’aquestes institucions per a sol·licitar informació sobre aquestes mesures de suport financer.

Important: destacar que aquestes mesures de suport financer, no comporten cap despesa addicional ni per als afectats ni per a la Generalitat

 

Pelegrí: "seguirem abocant tot l’esforç per ajudar el sectors afectats"


El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Ma Pelegrí, ha destacat “els esforços que està fent el Govern des de tots els àmbits al seu abast, també a través dels instruments específics de la Generalitat per aportar alternatives i eines que ajudin el sector a superar aquesta situació de crisi i que s’afegeixen a la resta de mesures que per la via institucional i de la negociació política han estat acordades amb el sector i negociades amb l’Estat i la UE”. Així Pelegrí ha recordat que:

1. “Hem demanat al MAGRAMA que autoritzi incrementar la quantitat de fruita que es pot acollir a la transformació” (en pagament per espècies per a la distribució gratuïta).

Cal recordar que l’assignació per a Espanya era de 13.500 Tn, que es pagaven a un preu raonable i a través de FESBAL. La quantitat estava molt per sota del que les indústries estan en disposició de rebre i del que les OPFH podien arribar a destinar.

El conseller ha afirmat que “estem fent un esforç important perquè no es faci malbé fruita, especialment en un context com l’actual”

 

2. La CE destinarà uns 30 M€ més per promocionar els productes agraris afectats a partir del 2015.

Pelegrí ha senyalat que es tracta d’una quantitat addicional a sumar als 60M€ del pressupost anual que té la PAC. Com que les campanyes de promoció de la PAC han de ser cofinançades pels estats membres, aquest canvi podria suposar un import addicional de 60 M€ per fer campanyes de promoció.

El conseller ha recordat que les campanyes ajuden als productors a trobar nous mercats dins i fora de la UE i ha encoratjat a les organitzacions de productors que presentin campanyes de promoció ambicioses perquè no es perdi u ni un sol euro.


Així mateix, ha anunciat la convocatòria de la Taula sectorial de la fruita per al dia 22 de setembre amb l’objectiu de posar a debat les mesures i consensuar els fulls de ruta a mig i a llarg termini. En aquest reunió es discutiran les propostes de les organitzacions sectorials de revisió de la OCM de Fruites i Hortalisses per presentar a la CE

Pelegrí ha remarcat que “seguirem abocant tot l’esforç per ajudar el sectors afectats. El tema principal és preparar-nos de cara a futur, sabent que el que ens ha passat també pot passar amb els altres socis comercials. L’oferta i la demanda de vegades no actuen lliurament i hem de protegir-nos davant d’aquests casos. A més, ens cal planificar i tenir diferents estratègies de mercat”

El conseller d’Agricultura ha destacat els 3 elements essencials per fer front a la situació actual: “Consolidar i ampliar els mercats que tenim ara perquè la nostra fruita és més competitiva i és més bona; consolidar els mercats en tràmit, emergents, i obrir nous mercats. Hem d’aprendre les lliçons d’aquesta crisi i aprofitar el màxim mecanismes supranacionals que a dia d’avui presidim nosaltres, com l’AREFLH que ens ajuden també a obrir portes”.