FINANÇAMENT EUROPEU | 05/07/2004  Ruralcat

La CE prepara una proposta per precisar el finançament de la PAC entre 2007 i 2013

La Comissió Europea prepara una proposta per precisar les vies de finançament de les despeses agrícoles de la UE entre 2007 i 2013, que té com a novetat un nou fons específic per al desenvolupament rural.

Comisari d'Agricultura Franz Fischler

Font: Mediateca CE

Brussel·les projecta que les mesures de la Política Agrícola Comuna (PAC) es financin a través de dos fons: el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER).
La CE vol crear un instrument específic per al "desenvolupament rural" - conjunt de polítiques que cofinancien la UE, els Estats membres i en alguns casos el sector privat i que tenen com a finalitat potenciar en el camp activitats diferents o complementàries a l'agricultura -.
En les perspectives actuals (2000-2006), la PAC es finança mitjançant el Fons Europeu de Garantia Agrària (FEOGA), que es divideix en FEOGA - Garantia i FEOGA - Orientació.
Cap a una font de finançament única
El comissari d'Agricultura, Franz Fischler, pretén que a partir de 2007 totes les contribucions al desenvolupament rural procedeixin d'un únic fons, el FEADER, en nom de la simplificació, i que es reagrupin en un instrument financer els diners que s'atorguen a aquests programes per distintes vies.
Actualment, al desenvolupament rural arriben fons tant del FEOGA - Garantia com del FEOGA - Orientació (que paga les mesures en zones d'Objectiu I (renda inferior a la mitjana de la UE) i les iniciatives Leader Plus, en les quals participa el sector privat.
A més a més, després de la reforma de la PAC, hi ha un transvasament de diners cap al desenvolupament rural procedent de retallades en les ajudes directes als agricultors.
Segons l'esborrany, el nou Fons Europeu Agrícola de Garantia o FEAGA finançarà les ajudes a l'exportació a països tercers, la intervenció destinada a la regulació de mercats, els pagaments directes als agricultors i les accions d'informació.
També inclou contribucions a accions veterinàries o fitosanitàries puntuals i de vigilància de malalties, la posada en marxa de sistemes d'informació comptable o investigació sobre les explotacions.
Aquest esborrany no serà definitiu fins que ho aprovi el Col·legi de Comissaris, previsiblement a mitjans de juliol.
Brussel·les va proposar al febrer que en les pròximes perspectives financeres els fons per a agricultura s¿incloguin en un apartat denominat "conservació i gestió de recursos naturals".
Aquest capítol tindrà 57.805 milions d'euros (en crèdits de compromís) el 2013, dels quals 42.293 milions seran per a les mesures de mercat de (PAC) i 13.200 milions d'euros per a desenvolupament rural, segons el marc financer plantejat per la CE.
Això significa que els diners per a agricultura es mantenen estables, però aquesta partida perdrà pes en el pressupost total de la UE i passarà del 46% el 2006 al 36% el 2013.
La CE té previst proposar, també a mitjans d¿aquest mes, una altra normativa per delimitar amb més claredat la destinació dels fons per a desenvolupament rural, en la que estudia que almenys un 67% s'assigni a mesures prioritàries.
Entre aquestes accions, destaquen el suport a zones desfavorides, la competitivitat en el camp o la dedicació a activitats distintes a l'agricultura.