AJUTS | 17/06/2020  Ruralcat

Ajuts per a la participació i les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments

L'objectiu dels ajuts, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020, és donar suport als productors que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP) i indicació geogràfica protegida (IGP).

Agricultor

S’estableixen ajuts a la participació per primer cop dels/de les agricultors/es actius/ives i agrupacions d'agricultors/es

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 preveu ajuts destinats a la participació i a la promoció dels programes de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, per potenciar les oportunitats que proporcionen l'existència d'una gran varietat de productes reconeguts d'origen i qualitat agroalimentària, la posada en valor d'aquests productes i l'interès creixent que generen entre el consumidor, a més d'afrontar les debilitats que presenten alguns distintius amb baix reconeixement nacional i, especialment, internacional, fora de l'àmbit local, i de poca producció i/o valor afegit.  

L'objectiu dels ajuts és donar suport als productors que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP) i indicació geogràfica protegida (IGP), inscrits en el registre comunitari corresponent, incloses les vitivinícoles, els productors de la producció agrària ecològica (PAE) i els de la producció integrada (PI).

S’estableixen ajuts a la participació per primer cop dels/de les agricultors/es actius/ives i agrupacions d'agricultors/es en un programa de qualitat dels aliments i a l’organització d'activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments.

Aquests ajuts, amb un pressupost de 1.748.538 d’euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 

 Font: DOGC

Informació relacionada