AJUTS | 18/06/2020  Ruralcat

Es modifiquen els terminis de determinats procediments en matèria de subvencions del Centre de la Propietat Forestal

En concret, es modifiquen els terminis de nou ajuts com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.

Tramitació dels ajuts

Tramitació dels ajuts

El Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal ha aprovat la modificació dels terminis de determinats procediments en matèria de subvencions del Centre de la Propietat Forestal com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

En concret es modifiquen els següents terminis:

Ajuts a la GFS per a l'any 2019. Recuperació del potencial forestal
Finalització de treballs, per a la resta de conceptes i fusta seca i morta: fins al 15 de setembre de 2020, inclòs.
Justificació: fins al 30 de setembre de 2020, inclòs.

Ajuts a la GFS per a l'any 2019. Redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal
Finalització de les actuacions: fins al 30 de novembre de 2020, inclòs.
Justificació: fins al 15 de desembre de 2020, inclòs.

Ajuts a la GFS per a l'any 2019. Millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics
Certificacions parcials no definitives: fins al 31 de juliol de 2020, inclòs.
Finalització de treballs: fins al 30 de novembre de 2020, inclòs.
Justificació: fins al 15 de desembre de 2020, inclòs.

Ajuts a la GFS per a l'any 2020. Recuperació del potencial forestal
Presentació de sol·licituds: fins al 30 de juny de 2020, inclòs.

Ajuts de minimis per a la GFS de l'any 2020. Reforestacions i producció de tòfona
Presentació de sol·licituds: fins al 30 de juny de 2020, inclòs.

Ajuts a la GFS per a l'any 2020. Millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics
Presentació de sol·licituds: fins al 30 de juny de 2020, inclòs.

Ajuts a la GFS per a l'any 2020. Redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal
Presentació de sol·licituds: fins al 30 de juny de 2020, inclòs.

Ajuts a la GFS per a l'any 2020. Creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals
Presentació de sol·licituds: fins al 5 d'octubre de 2020, inclòs.

Subvencions de minimis per a la contractació d'assegurances forestals per a l'any 2020
Presentació de sol·licituds: fins al 31 de juliol de 2020, inclòs.

Aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a la restauració del potencial forestal i per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos en finques de titularitat privada malmesa pel temporal Glòria, i Resolució ARP/1017/2020, d'11 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria extraordinària dels ajuts per a la restauració del potencial forestal i per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos en finques de titularitat privada malmesa pel temporal Glòria
Presentació de sol·licituds: fins al 30 de juny de 2020, inclòs.

Font: CPF

Informació relacionada