MILLORES AL CAMP | 05/07/2004  Ruralcat

Quatre comarques inicien un pla pilot del Contracte Territorial d'Explotació

L'Alt Urgell, El Berguedà, la Conca de Barberà i el Pla de l'Estany són les comarques que acolliran el pla pilot del Contracte Territorial d'Explotació. Aquesta iniciativa busca la millora de les condicions de vida i producció dels pagesos, així com el medi ambient. Es proposa que el Contracte es desplegui progressivament a tot el territori català aquesta legislatura.

Prat de sega amb dalla

El Contracte Territorial d¿Explotació és un sistema contractual integrat que té per objectiu afavorir el foment de la producció d¿aliments de qualitat, la millora de les condicions de vida i treball dels pagesos, el manteniment del paisatge agrari i de l¿espai natural, l¿ordenació de les pràctiques agràries i la incorporació de joves a aquest sector.
El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana s¿ha mostrat partidari d¿aquestes mesures de reequilibri territorial, així com de tot el que representi millores en els serveis i les infrastructures al territori. Siurana ha fet aquestes declaracions durant la visita a l¿Alt Urgell on ha inaugurat les noves instal·lacions de l¿Oficina Comarcal del DARP a la comarca, ubicada a la Seu d¿Urgell.
El Contracte Territorial d¿Explotació ha de permetre la posada en marxa d¿un veritable contracte del sector agrari amb la societat, que valori la multifuncionalitat del sector i que fomenti la qualitat i la seguretat alimentària, la sostenibilitat, l¿equilibri territorial i la professionalitat que la societat demanda a la pagesia del segle XXI.
Les actuacions que s¿haurien de portar a terme en el marc del Contracte Territorial d¿Explotació i seguint els objectius establerts en la Llei d¿Orientació són un Pla d¿explotació, incloent l¿auditoria de l¿explotació, ajuts a les inversions en les explotacions agràries, incorporació de joves i ajuts al compliment de normes de la darrera reforma de la PAC.
A més a més, també es contemplarien ajuts a les inversions més enllà de l¿activitat pròpiament agrària, com ara ajuts a la comercialització de productes agraris de qualitat, ajuts a la diversificació de les activitats (agroturisme), ajuts a la protecció i conservació del patrimoni rural, ajuts a la protecció del medi ambient i ajuts per a la millora de les condicions de vida, mesures agroambientals, sistemes de certificació i control de productes agraris i assistència tècnica.
Compromís del pagès amb suport econòmic
El Contracte Territorial d¿Explotació ha de ser un compromís voluntari del pagès amb la societat, que es concreti a través de l¿Administració, per fer una agricultura basada en pràctiques més respectuoses amb el medi ambient i actuar com a gestor del territori.
Aquest compromís ha de ser valorat i compensat econòmicament, i cal potenciar-lo especialment en aquelles zones on la viabilitat de l¿agricultura i la ramaderia és complicada o entre les produccions que no tenen cap suport per part de la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea.