DUN | 19/06/2020  Ruralcat

Finalitza el període de presentació de la DUN 2020 amb prop de 50.000 sol·licituds

La DUN disposarà, aquesta setmana, d’una nova funcionalitat que permetrà l’enviament telemàtic al DARP dels documents associats als tràmits sol·licitats.

App FotoDUN

Fins el 30 de juny es poden realitzar modificacions de les DUN presentades

La DUN és la via per la qual se sol·liciten els ajuts de la PAC i es realitzen altres tràmits del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya. Les 48.818 DUN presentades contenen més de 200.000 tràmits gestionats per diferents Direccions General del DARP, amb sol·licituds per més de 265 milions d’euros d’ajuts directes, 50 milions d’euros del CGE i 5 milions d’euros dels plans de reestructuració de la vinya.

L’any 2019 la DUN va aconseguir transformar-se a un entorn web. Gràcies a aquest canvi, la tramitació de les sol·licituds d’ajuts i de la resta de tràmits de la DUN no han sofert incidències a conseqüència de l’estat d’alarma per la COVID-19.

El termini de presentació es va ampliar un mes durant la pandèmia, i es va fixar el 15 de juny com a data límit. Fins el 30 de juny es poden realitzar modificacions de les DUN presentades. El 15 de juny va finalitzar el termini de sol·licitud dels ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya, dels quals s’han presentat 570 sol·licituds. Cal recordar que l’aplicació DUN permet a l’agricultor modificar la informació de la seva explotació durant tot l’any, i d’aquesta manera tenir actualitzades les dades de la seva activitat productiva.

Les millores continues a la DUN per a facilitar la tramitació electrònica i integració de les dades dels agricultors i ramaders no s’atura. Destaquen l’app FotoDUN, que actualment s’ha rebut més de 3.000 proves fotogràfiques geoetiquetades per a justificar els canvis i incidències trobades. També el mòdul de tramitació de documentació DUNdoc. La DUN disposarà, aquesta setmana, d’una nova funcionalitat que permetrà l’enviament telemàtic al DARP dels documents associats als tràmits sol·licitats.

La sol·licitud dels ajuts de la PAC són el 64% dels tràmits fets a través de la DUN. En total s’han fet 96.135 sol·licituds d’ajuts directes i 20.105 d’ajuts del CGE.

De la resta de tràmits, destaquen 22.530  declaracions del Registre de plantacions fruiteres, 15.441  sol·licituds de modificació de dades del SIGPAC, 48.817 declaracions de productes amb DOP/IGP, 2.487 comunicacions de venda de proximitat i 3.625 declaracions de producte modificat genèticament.

Pel que fa a joves, destacar el nombre de sol·licituds de l’ajut complementari de joves, que ha arribat a 1.716 sol·licituds, i l’ajut a la primera instal·lació, al que s’ha presentat 180 sol·licituds.

Pel que fa a la distribució territorial de presentació de DUN, a la demarcació de Lleida s’hi ha presentat el 40%, i a la demarcació de Terres de l’Ebre el 21%. Les comarques del Segrià, amb 5.295 DUN, i el Baix Ebre, amb 4.046, representen el 19% del total presentades a Catalunya.

El quadre de comandament mostra les dades dels tràmits inclosos a les DUN presentades aquest any 2020. De forma interactiva, es pot veure quina és la distribució en el territori de cada un dels tràmits (clicant damunt del tràmit), i també veure els tràmits per a cada una de les comarques (clicant damunt de la comarca). També es pot aplicar filtres pel grup i subgrup de tràmits, o per demarcació territorial.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzZGI0NzYtMGU3Yy00Y2EyLThjODUtZTU2NDNiN2Y4MzdmIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9

Per a més informació, gràfic, i mapa de distribució:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200618_dun_final_termini_ajuts_2020

Font: DARP

Informació relacionada