CONSUM DE FRUITES I VERDURES | 04/07/2004  Ruralcat

El consum de fruites i verdures s¿eleva fins als 200 quilos per ciutadà i any

Un estudi del Ministeri d¿Agricultura, Pesca i Alimentació evidencia que el consum de fruites i verdures ha augmentat en els darrers anys en un 3,5%, situant-se en 203 quilos per ciutadà i any. Catalunya, amb 241 quilos per persona i any, és la comunitat autònoma que més fruites i verdures fresques consumeix.

Parada de verdures en un mercat

D¿aquests 203 quilos, 101 (el 49,5%) corresponen a fruites, mentre que els 102 restants són hortalisses i patates. Les fruites que més es mengen són els cítrics i les peres i les pomes, que en el seu conjunt suposen més del 50% del consum de fruites. Pel que fa les verdures, les que més quilos ocupen en la dieta són els tomàquets, que representen el 25% del total de verdures que es consumeixen. Si s¿analitzen les dades dels cinc darrers anys, tant el consum de fruites com el de verdures, ha augmentat. Si es pren com a referència els últims setze anys però, ha disminuït el de fruites i s¿ha mantingut estable el de verdures amb disminucions en productes concrets. Estadísticament les famílies més consumidores de fruites i verdures tenen pocs membres (persones independents o parelles sense fills), estan retirades, són de classe social alta i habiten a Catalunya. El consum augmenta quant més gran és la mestressa de casa. Els quilos per persona i any que es consumeixen en una llar amb una mestressa major de 65 anys són més del doble que els que es mengen en una casa amb una mestressa de menys de 35. L¿estudi, presentat durant el VI Seminari AECOC de Fruites i Verdures, també remarca la importància d¿augmentar en els propers anys les presentacions de productes de IV i V gamma (llestos per consumir), abaratint els preus finals al públic.